Ny attityd kring sanering

Efter att kommunen gått ut med bättre information, minskade det lokala motståndet för saneringen av Valdemarsviken. Det visar färsk Liu-forskning.

19 april 2016 07:00

NT har tidigare skrivit om forskningen av medborgarattityder till det omfattande saneringsarbetet i Valdemarsviken. Nu har Dick Magnusson, juniorlektor på Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, blivit klar med sin CKS-rapport ”Att ta ansvar för gamla synder – en studie av medborgarattityder till Miljöprojekt Valdemarsviken”.

Forskningen, som studerat hur den folkliga opinionen förändrats under projektets gång, visar att det lokala motståndet minskade under saneringsarbetets gång.

– Projektet har varit intressant utifrån flera olika perspektiv. Främst med tanke på dess storlek i en mindre svensk kommun men just det faktum att allmänheten engagerade sig så tydligt i frågan gjorde oss intresserade för hur attityder kan förändras, säger Dick Magnusson i en skriftlig kommentar.

När Valdemarsviks kommun 2010 meddelade att man skulle satsa 15 miljoner kronor på att genomföra en omfattande sanering av Valdemarsviken (för att minska spridningen av krom ut i Östersjön), möttes det av ett stort lokalt motstånd. Den negativa attityden märktes i den första enkätstudien, som gjordes före saneringsarbetet.

Men i den andra enkäten, som genomfördes efter muddringen, hade det skett en förändring. Nu var enkätsvararna mer positiva till kommunens arbete, till informationsinsatserna och till projektet som helhet.

Det kan alltså konstateras att attityder till projektet och kommunen förändrades mellan före och efter genomfört projekt.

Enligt rapporten hör attitydförändringen ihop med de informationsinsatser som gjordes av Valdemarsviks kommun. Det för projektet uppförda infocentrumet i Sjöhuset, nämns som en lyckad satsning.

Det faktum att saneringsarbetet i Valdemarsviken även genomfördes utan större missöden har stillat en del av den oro som fanns före projektet.

– Från kommunens sida känns det givetvis bra att vi bidragit till att förändra attityden till det positiva, säger Eland Olauson, kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik, till NT.

– Förutom informationen och att saneringen gick bra, tror jag också vetskapen om att miljöarbetet gav andra positiva effekter för medborgarna, spelade en stor roll, säger han vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen