Nekas extra stöd åt cp-skadade Arvid

Tioårige Arvid har en allvarlig cp-skada och får epileptiska anfall. Efter en operation begärde familjen dubbel assistans under sex veckor då han behöver extra hjälp. Men kommunen sa nej.

9 april 2016 06:30

– Vi överklagar. Så långt det bara går. Man får inte ge sig, säger hans mamma Sofie Olsson.

Tioårige Arvid kan aldrig lämnas ensam, det måste alltid finnas någon som ser till honom, dygnet runt. Han behöver hjälp med i stort sett allting, från att förflytta sig till att ändra sittställning.

Personliga assistenter

Familjen får ekonomiskt stöd från Försäkringskassan så att de kan betala för assistenterna från Vivida Assistans AB. Även Sofie och hennes man Anders arbetar som personliga assistenter åt Arvid, Sofie på hundra procent och Anders på deltid.

Enligt ett läkarutlåtande behöver nu Arvid under en sexveckorsperiod dubbel assistans, efter en omfattande operation i höft och knän. Bland annat måste alltid två personer hjälpa till när han ska lyftas. I ett sådant läge kan man söka extra stöd från sin kommun, men Valdemarsviks kommun avslog ansökan.

Tittar på liknande fall

Socialchef Marie Schmid kommenterar inte det enskilda ärendet men skriver i ett mejl till NT att man bland annat utgår från hur domstolar tidigare har dömt i liknande fall. Hon hänvisar också till normalt föräldraansvar.

"Behöver ett barn tillfälligtvis hjälp av ytterligare en assistent, kan det förväntas att en förälder i en sådan situation hjälper sitt barn utifrån sitt normala föräldraansvar. För att dubbelassistans ska kunna beviljas krävs att det finns behov av ytterligare en person utöver vad en förälder kan väntas göra."

– Jag kan svårligen se att det är normalt föräldraansvar att behöva hjälpa till med minsta förflyttning dygnet runt i sex veckor, varav fem–sex gånger varje natt, säger Tom Schultz-Eklund som är jurist på Vivida Assistans AB.

Mamma Sofie förklarar:

– Hade det gällt lillebror Axel vore det en annan sak, om han hade behövt sitta i rullstol några veckor. Han är ju frisk i övrigt. Med Arvid handlar det om oavbruten punktmarkering, jag tror knappt jag varit längre bort än 50 meter senaste veckan. Men vi söker som sagt inte det extra stödet för all framtid, det är ju bara sex veckor det gäller.

Överklagar till Kammarrätten

Familjen har överklagat kommunens avslag till Förvaltningsrätten som nyligen meddelade att man går på kommunens linje. Nu hjälper Tom Schultz-Eklund återigen familjen att överklaga ärendet, denna gång till Kammarrätten.

– Det kan ta ett år innan ärendet är avgjort och då är ju inte det här assistansbehovet aktuellt längre. Så man kan säga att kommunen tvingar föräldrarna att acceptera det första beslutet oavsett vad Kammarrätten beslutar, säger Tom Schultz-Eklund.

Sofie ser det så här:

– Om vi får rätt är det för sent för oss. Men det kanske kan hjälpa andra som bor i kommunen. Det finns ju fler föräldrar som kan komma att behöva dubbel assistans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Ekfeldt