Mängder av vatten leds om vid projektet

Saneringen av Gusumsån är inne på sluttampen. När åfåran schaktas ur leds vattenmassorna om i rör.

11 november 1915 15:44

Sedan årsskiftet pågår saneringsarbetet i Gusumsån, som historiskt sett fått ta emot stora mängder miljögifter som helt sonika spolades ut i ån. Miljöprojekt Gusums miljökontrollant Ebba Wadstein medger att det har varit en knepig process att lösa hanteringen av åvattnet under schaktningsarbetet.

– Vattnet från sjön Yxningen måste ju förbi. Men vi har tagit ned det till minimitappning från Yxningen. Och vi har haft vädret med oss nu i höst, så vi har kunnat behålla minimitappet, säger Ebba Wadstein.

Projektgruppen har löst vattenfrågan genom att minska åfåran med en 400 meter lång träspont, för att sedan helt leda om vattnet i sex rör. Kraftfulla pumpar används för att leda in vattnet i rören, som sedan transporterar vattenmassorna till nedanför schaktningsområdet.

– Under våren hade vi ett vattentryck på 3,5 kubik i sekunden. Med minimitappet är vi nere på 700 liter per sekund, och våra pumpar klarar upp till 2 kubikmeter vatten per sekund om så skulle behövas, säger Ebba Wadstein.

Medans vattnet leds om har grävmaskiner och lastbilar arbetat för fullt. Bortåt 15 lastbilstransporter har dagligen lämnat arbetsplatsen vid bruksområdet, och kört iväg förorenade jordmassor för slutförvaring på Toverumstippen, Sakab eller RGS90.

– Vi har hittat stora mängder lösningsmedel, mer än vi beräknat. Det har varit svårt att bedöma hur mycket gifter som fanns i ån, då många av gifterna är tyngre än vatten och ligger djupt ned i sprickor i berget.

Hittills har arbetet följt schemat, och planen är att slutföra saneringen till årskiftet.

– Tanken är att Gusumsån ska få en bredare vattenspegel när vi återfyllt färdigt. Hur stor den blir beror i slutänden på marken och hur vi lyckas stabilisera upp den, säger Arne Pettersson, platschef för underentreprenören Geoserve.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!