Makar nekas färdtjänst

En rad sjukdomar har satt sina spår för båda som gör att de inte orkar gå särskilt mycket. Men kommunen tycker att de ska kunna klara branta backar till bussen en kilometer bort. Marianne och Bertil Andersson, 81 respektive 86 år, nekas färdtjänst.

11 augusti 2017 07:22

Marianne har haft stroke och har en svaghet på vänster sida av kroppen. Hon lider av yrsel, ostadig gång och Mortons neurom som orsakar stor smärta i fötterna, samt har haft cancer.

Bertil har också haft stroke för två och ett halvt år sedan som fått till följd nedsatt motorik i vänster arm och hand. Han har dessutom förmaksflimmer och bensår, yrsel och balanssvårigheter.

I läkarutlåtande sägs om båda att de kan gå 500 meter med gånghjälpmedel på plan mark och att de kan ta sig ombord på bussar.

Men till busstationen har de dock en kilometer – NT har mätt med trippmätare – och det är inte plan mark utan långa och mycket branta backar.

– Det klarar vi inte, säger Bertil. Det var skillnad när lokalbussen fanns, men det är sex–sju år sedan den lades ner.

När de valde att bosätta sig här på Majeldsvägen för 60 år sedan tänkte de knappast på sjukdomar och behov av framtida färdtjänst. De trivs och vill bo kvar och klarar sig bra med hemtjänstens hjälp. Det känns tungt om de tvingas flytta för att de nekas färdtjänst.

Hemtjänsten har inte varit något problem men färdtjänst har varit en tuff kamp där de nu förlorat sista hoppet.

– Vi överklagade till länsrätten men de gick på kommunens linje, nu vet vi inte vad vi ska göra, säger Marianne.

– De tycker väl att våra barn ska hjälpa oss, och det gör de så mycket de kan, men de bor ju inte här, de bor på andra orter.

Marianne och Bertil har fortfarande bil men Marianne kan inte köra längre för sin onda fot och för Bertil är det också mycket svårt.

De har båda ansökt om färdtjänst men kommunstyrelsen i Valdemarsvik har i båda fallen gjort bedömningen att de "inte har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda sig av kollektivtrafiken". Samt: "Endast avsaknad av kollektivtrafik är inte skäl nog att bli beviljad färdtjänst. Det måste finnas en fysisk funktionsnedsättning som begränsar rörelseförmågan eller en funktionsnedsättning som försvårar resor med kollektivtrafiken."

Enligt kommunstyrelsens finns inte tillräckligt stöd för att bevilja färdtjänst.

– Jag bjöd in dem som tar besluten att komma hem till oss, men jag ville att de skulle ställa bilen på Järnvägsgatan och gå uppför backarna hit, men ingen kom, säger Marianne.

NT har inte lyckats få någon kommentar från kommunen med svar på frågan hur dålig man måste vara för att få färdtjänst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Marie Karlsson

Ämnen du kan följa