Kulverten går från Fifallaån ner genom samhället till hamnen. Riskerna gäller Norrgatans backe ner mot Storgatan och dess fortsättning fram till Funkishuset.

En undersökning av kulverten genomfördes under 2018 och i kommunens "Mål och budget 2019–2022" sägs så här: ”Genomförd filmning visar stora brister. Om plåten släpper uppstår slukhål i vägen. Ny dragning med öppen å-fåra bör övervägas”.

Hur långt har ärendet kommit?
Artikelbild

| Kulvertens sträckning genom Valdemarsvik. Karta: Hammarkinds OK

– Det ligger fortfarande i ett utredningsskede. En öppen å-fåra är ett alternativ som kan övervägas, men inga djupare diskussioner om detta har förts än, säger kommunens gatuchef Mikael Jonsson.

Hur uppenbar är risken att Storgatan kan rasa in när så mycket tung trafik belastar gatan?

– Den delen är som resten av kulverten försämrad, men vi har i dagsläget inget som indikerar på att den ska kollapsa, säger Mikael Jonsson.

Någon kostnadsberäkning?
Artikelbild

| Bertil Andersson påpekade riskerna med den gamla kulverten redan hösten 2017.

– Så långt fram är vi inte i utredningen, men det handlar om sjusiffriga belopp.

Från politiskt håll avvaktar man i ärendet.

– Vi utreder just nu hur man bäst fixar problemet och hur mycket det kommer att kosta, säger kommunalrådet Ted Starkås (S).

– Det är inte mycket vi från politiskt håll kan göra mer än att vänta in vad expertisen har att säga.

Oppositionsrådet Per Hollertz (M) påpekar att Storgatan tillhör Trafikverket och åtgärder måste ske i samråd med verket.

– Än är det inte utvärderat, men eftersom man vet att det finns angrepp i kulverten så måste det undersökas vidare, säger Per Hollertz.

– Sedan måste vi kontakta Trafikverket och gemensamt komma fram till vad som kan göras.

Vi skrev om kulverten som ”en tickande bomb” redan hösten 2017. Det var Bertil Andersson som berättade om sina farhågor för att kulverten skulle orsaka slukhål med trafikolyckor som följd. Han kommer ihåg att anläggningsarbetarna då 1960 förutspådde att den skulle hålla max 50 år.

– Jag lånade ut verktyg från mitt företag och pratade mycket med dem. Och nu har det gått nästan 60 år. Politiskt sett tycks det inte finnas så mycket intresse, säger Bertil Andersson.

– Och så mycket som jag har läst om korrosion så vet jag att det kan gå snabbare än man tror.

Kulverten går också under Funkishuset och Sjöhuset, men är där ingjuten så risken gäller gatorna.