Läs mer: Här planeras tio till 15 nya lägenheter.

Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande, är en av dem som talar sig varm om Gusum-satsningen som ännu är en vision.

– Jättekul att någon visar intresse för ett trygghetsboende. Tidigare har det varit problem att få intressenter. Tanken är att kunna skapa den här typen av boende i alla kommundelar. För mig är beskedet ett steg i rätt riktning och Folkets hus idé måste vi titta närmare på.

Artikelbild

| Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik.

Han förklarar – med fjolårets valrörelse i färskt minne – att alla partier i fullmäktige ställde upp på tankegångarna och var överens om behovet.

– Som kommun måste vi hjälpa till, men vad vi kan göra längre fram får vi diskutera när kommunen har fått mer fakta på bordet. Det finns vägar för att komma framåt. Det Valdemarsviks kommun kan göra är att hjälpa till med bygglov, underlätta för en ny detaljplan och eventuellt bidra med en kommunal borgen till Folkets hus-föreningen. Men allt handlar förstås om pengar.

Han håller med Folkets hus-basen Lars Beckman om att fler äldre i Gusum behöver andra boendeformer att välja bland när man inte längre på ålderns höst orkar med villa, trädgård och snöskottning. Enligt Starkås är situationen ungefär likvärdig överallt i kommunen.

I ett trygghetsboende bor äldre människor som är självgående och sköter sina privata ärenden men ändå kan ha hjälp av hemtjänsten.

Termen trygghetsboende kom för ungefär tio år sedan. Boendeformen är fortfarande ny och utbudet tämligen begränsat. Fler och fler servicehus omvandlas i dag till trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr eller köper bostaden.

I ett trygghetsboende ingår heller inte mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet har gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider i fastigheten.

– Idén är riktigt bra, vi behöver ett trygghetsboende här ute. Frågan lever inom PRO Gusum, säger Kerstin Johansson, sekreterare.

En betydande del av Gusums invånare är äldre. Många bor i egna hus och enbart ett hyreshus i samhället med cirka 1 000 invånare har hiss.

– Hiss är viktigt. Dels är det tungt att gå i stentrapporna, dels är det trångt om utrymmet. I föreningen gör vi allt för att trycka på för en förändring. Ett centralt trygghetsboende med närhet till affär, bank, grönområde och ett matställe skulle bli populärt, utvecklar Kerstin Johansson.