– Under hösten gjorde en brandkonsult en utredning av vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla brandskyddet och de är relativt omfattande. Enligt hyresavtalet ska hyresgästen stå för de åtgärder som krävs, vilket innebär att kostnaden fördelas över åtgärdernas livslängd, säger Rickard Bardun.

LÄS MER:Vandrarhemmet tvingas stänga

– Vi har också erbjudit andra lösningar och är öppna för standardhöjande åtgärder som skulle kunna inneböra året-om-öppet.

Rickard Bardun säger vidare att turism och boendemöjligheter är oerhört viktiga för kommunen.

– Men som kommun får vi inte gynna en enskild näringsidkare och vi kan inte heller påbörja åtgärder innan vi har en överenskommelse.

Sedan föreläggandet i mars 2018 har det blivit regimskifte i kommunen och kommunstyrelsens nuvarande ordförande Börje Natanaelsson (M) känner inte till ärendet.

– Jag har därför inga svar förrän jag fått en bild av läget och vad som hänt, säger Börje Natanaelsson som nu tar tag i frågan och tillsammans med kommunalrådet Ulric Nilsson (C) ska träffa Johan Stenberg i nästa vecka.

– Nu ska vi först ha mötet och försöka lösa det här. Att åka ut och prata direkt med medborgare sådana här gånger är något vi vill prioritera.

– Kommunen är beroende av att ha ett vandrarhem i Söderköping, säger Börje Natanaelsson.

Servicenämndens nya ordförande Inga-Lill Östlund (L) har inte heller någon kännedom om ärendet.

– Det är inget som har diskuterats i servicenämnden.