Intresset från byggföretag att bygga förskolor i Valdemarsvik verkar svagt. När anbudstiden gick ut den 18 februari fanns ett enda anbud inkommet.

– Vi har avbrutit upphandlingen och skäl för detta beslut är att anbudspriset överskrider fastställd budget, samt bristande konkurrens, säger kommunens fastighetschef Mikael Jonsson.

Kommunens tidplan var tidigare att ha den första förskolan invid Sörbyskolan klar för slutbesiktning den sista december i år, men måste nu skjutas på framtiden.

Artikelbild

| Lovisebergs slitna förskola ska ersättas med en ny.

– Det troliga är att tidplanen skjuts fram cirka 8-10 månader, men det får vårt kommande arbete de närmaste veckorna visa, säger Mikael Jonsson.

Nu skall verksamheten och fastighetskontoret träffas inom kort för att klargöra om några justeringar ska göras i handlingarna innan de ska ut för offentlig upphandling på nytt.

Det handlar om en totalentreprenad för de bägge förskolorna samt mark och grundläggande arbeten.

– Jag har fortfarande en förhoppning om att vi ska lyckas påbörja bygget i år, även om det inte kan bli färdigt under året, säger kommunalrådet Ted Starkås (S).

– Kommunen har räknat med runt 20 miljoner i budget för varje förskola och en viss ökning i anbudet får vi räkna med, men inte så mycket som det här anbudet slutade på, säger Ted Starkås.

Beslutet om att bygga de båda förskolorna togs i kommunfullmäktige redan i januari 2018 och inget är ändrat i själva beslutet.

Innan ärendet kom till kommunfullmäktige gjordes under åren 2016–2017 också grundliga utredningar om förskole- och grundskolelokaler i tätorten. Flera alternativ visades på en utställning i oktober 2017 för att få in synpunkter från föräldrar, elever, medarbetare och övriga kommuninvånare.

Resultat blev att på Sörbyområdet ska skolan behållas som nu med årskurs F–3 och en fristående förskola byggas i ett plan med 4+1 avdelningar, det vill säga fyra fasta avdelningar kompletterade med en femte flyttbar för flexibitet inför eventuella framtida behov.

Den andra förskolan, på Loviseberg, ska också få 4+1 avdelningar i ett plan. Där har de gamla förskolelokalerna visat sig undermåliga och verksamheten bedrivs idag i flera olika lokaler.

I beslutet ingår också att samtidigt bygga mottagningskök både på Sörby och Loviseberg, men att tillagningsköket också i fortsättningen ska finnas på Vammarhöjden.