– Nu får vi klart med vad som behöver göras, beslutet i kommunstyrelsen var enhälligt. Det här är väl investerade pengar oavsett vad ett framtida beslut visar. Det finns naturligtvis ett stort värde att ha en lokal simhall. Särskilt ur ett socialt- och folkhälsoperspektiv. Många grupper utnyttjar badet i Gusum, förklarar Jenny Elander Ek (C), kommunalråd.

Utredningen krävs bland annat för att få fram en helhetsbild över vilka åtgärder som behövs göras i fastigheten. Sedan tidigare har akuta åtgärder utförts för att klara lagstiftningen. En vägg har stabiliserats och ingrepp har också gjorts av säkerhetsskäl. I ärendehandlingarna ska åtgärdsförslagen bygga på ett tidsperspektiv på mellan tio till tolv år. Utredning ska nu sammanställas snarast möjligt i en slutrapport och ligga klar för beslut när kommunstyrelsen sammanträder längre fram i april. Rapporten ska också vara en del i budgetarbetet inför 2020-2022. Operativt ansvariga blir bad- och fastighetscheferna.

Per Hollertz (M), oppositionsråd:

– Det kan bli dyrt, men allt hänger nu på vad som måste göras. När vi har ett beslutsunderlag blir det ett nytt och svårare ställningstagande. Det finns en allmän positiv inställning till värdet av badhuset. Från moderat håll hade vi med i valprogrammet att behålla det.