Högre löner ska locka rätt lärare

Länets lägsta lärarbehörighet finns i Valdemarsvik. Nu ska trenden vändas.

13 mars 2019 22:12

Caroline Hedvall, sektorchef Barn, utbildning och arbetsmarknad.

– Jag visste att resultatet var lågt, men inte så lågt. Det är inte den här bilden som kommit fram i mina kontakter med rektorerna.

Skolverkets statistik visar att snittet för Östergötlands län hamnar på 73 procent. Valdemarsvik nådde 65 procent i undersökningen.

– Rekryteringsläget försvåras av att kommunen är liten, men jag, rektorerna och personalavdelningen ska vässa marknadsföringen. Vi kommer titta på förmåner som möjligheten till distansarbete och förutsättningarna framöver att få en bra lön, utvecklar hon.

Andra goda värden är att trycka extra på är attraktiva arbetsplatser, kompetensutveckling, fina skolor, lugn arbetsmiljö och bra lärartjänster.

– Vi är inne i en lönerevision där lärare prioriteras. Ambitionen inför varje läsår är att andelen behöriga lärare ska öka till 100 procent. Kommunen är inbokad på minst två rekryteringsmässor för lärare. Lägg även till ett nytt samverkansavtal med Linköpings Universitet där universitetet är med på skolchefsmötena. Det visar att kompetensförsörjning är en gemensam fråga, säger Caroline Hedvall.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, kommenterar lärarbehörigheten i ett pressmeddelande:

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare.

Vad gäller saken?

Med en lärarbehörighet på 73 procent ligger Östergötlands län över Sverige-snittet (december 2018). Av de sammanlagt 3 720 heltidstjänsterna i grundskolan i Östergötlands län (4 314 lärare) var det 2 717 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Störst lärarbehörighet i länet har Vadstena (83 procent). Sverige-bäst är Storfors i Värmland med 89 procent. Lägst lärarbehörighet uppvisar Ljusnarsbergs kommun i Örebro län (39 procent).

Källa: Skolverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa