Här växer Gusums brukspark fram

Arbetet med Gusums brukspark är i full gång. Tio körsbärsträd har precis planterats i parken som ska vara en plats för motion och lek för gammal som ung.

13 maj 2018 19:30

Förra året beslutade Valdemarsviks kommunstyrelse att det sanerade området efter det forna Gusums Bruk skulle förvandlas till ett rekreationsområde för alla åldrar. Det skulle bli lekplats, bouleplan, utomhusgym, multisportbana, padelbana, promenadvägar och lummig grönska med många träd.

Nu, ett år senare, fortsätter arbetet med att iordningställa parken. I veckan planterades tio körsbärsträd och några magnolior vid området där utegymmet redan finns på plats. Under nästa vecka kommer ett område att inhägnas för grävning och justering av mark.

Gusums Bruk, som drev mässingtillverkning på området, gick i konkurs 1988. Under de många år som bruket var igång släpptes en lång rad kemikalier ut direkt i ån. 2010 startade arbetet med att sanera och snygga upp området och 2016 stod det klart. Gusumsborna fick sedan själva bestämma hur den nya bruksparken skulle se ut. Genom flera möten och ett förslagsformulär på kommunens hemsida fick man föreslå hur området skulle utformas. Hela Gusums skola fick också skriva och rita hur de ville att parken skulle bli. Nu börjar alltså resultatet att synas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sarah Olsson