Här ska nu Gusums Brukspark växa fram

Gusums Brukspark blir en plats för sport, lekar, avkoppling. På onsdagen tog Valdemarsviks kommunstyrelse beslutet om hur det sanerade området i Gusum ska förvandlas till ett rekreationsområde för alla åldrar.

9 juni 2017 14:42

Det är mycket som ska få plats på området efter det forna Gusums Bruk. Lekplats, bouleplan, utomhusgym, multisportbana, en så kallad padelbana, som dessutom tillverkas av ett företag på andra sidan Gusumsån, RK Teknik.

Det blir också lummig grönska med en mängd träd, bland annat en körsbärslund och förstås sittplatser och promenadvägar.

Gusumsborna har på ett flertal möten och i ett förslagsformulär på kommunens webbsida fått föreslå hur man ville utforma området. Hela Gusums skola har också fått göra en historisk vandring här samt skriva och rita hur de ville att parken skulle bli.

Förslag som landat i planskisser av kommunens planchef Erica Ekblom vilka antogs på onsdagen av kommunstyrelsen som sista instans i ärendet.

– Det är jätteroligt att vi äntligen kan få det här klart, det har hållit på länge, säger kommunalrådet Helen Johansson Kokkonen (S).

– Det har varit ett område som vi fått skämmas för i många år. Men nu kan vi känna stolthet, det ser det väldigt fint ut på skisserna.

Hon tycker också att det är särskilt roligt att det är Gusumsborna som har fått tyckt och tänkt hur det ska se ut.

– Det blir verkligen en fin och bra plats för alla, ung som gammal, säger Helen Johansson Kokkonen.

När kan det börja byggas?

– Vi hoppas komma igång så fort som möjligt, men det är ju upphandlingar som måste göras och vi tänker oss också någon form av öppet möte i Gusum med information.

Beräknad kostnad för kommunen är mellan tre-fyra miljoner varav en och en halv miljon beräknas för fasaden på röda ladan. Vad ladan ska användas till är dock inte klart.

Gusums Bruk drev mässingtillverkning sedan mitten av 1600-talet vilken koncentrerades till det här området i hjärtat av Gusum under 1870-talet. Utsläpp gjordes direkt i ån av en lång rad kemikalier, bland annat arsenik, cyanid och bly. Synder från tider då man inte hade den miljökunskap och insikt om utsläppens konsekvenser som finns idag.

Bruket gick i konkurs 1988 följt av flera ägarbyten och ytterligare konkurser vilket försenade kommunens möjligheter att åtgärda området.

Men den 15 april 2010 startade arbetet och den 23 juni 2016 kunde det färdigsanerade och uppsnyggade området invigas av landshövding Elisabeth Nilsson.

Kostnaden blev 90 miljoner kronor där kommunen bidrog med fem miljoner och Naturvårdsverket med huvuddelen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!