Här är önskelistan för lokala kulturlivet

Kulturarv, skärgårdsmiljön och kommunalt stöd till konstnärer är stora kulturfrågor i kommunen.

11 mars 2019 16:30

Det har hållits samråd och dialog på Folkets hus inför regionens nya kulturplan för 2020-2023. Mötet om kulturplanen visar hur de inblandade parterna tillsammans vill att kulturen ska utvecklas i Östergötland. Värd i torsdags kväll var Valdemarsviks kommun som kunde räkna in ett 40-tal deltagare som kom med idéer och inspel i diskussionerna som bland annat belyste utökad samverkan och svårigheten att kunna åka buss till evenemangen.

– Dialogen kan föras på olika sätt, en del kommuner bjuder in politiker. Andra har valt att göra som vi med att bjuda in ”bredare”. Vi tycker att det angår alla som på skilda nivåer arbetar med kultur. Regionen har återkopplat och tackat för ett bra möte, säger Gun Töllefsen, kulturchef.

Arbetsgrupperna på Folkets hus – sex–sju till antalet med lika många deltagare i varje som diskuterade tre frågeställningar – skickade med flera A3-papper fullskrivna med önskemål och funderingar. Gensvaret och debattklimatet bedömdes som mycket gott. Att lyfta konstnärernas villkor för att kunna leva och verka kom att visa sig vara en viktig fråga, likaså bättre samordning av arrangemang. Gun Töllefsen och allmänheten har länge efterlyst en rymlig utställningshall i centrum.

Mika Liffner, konstnär:

– Vi konstnärer har en idé om att kunna få mer hjälp från kommunen när det gäller marknadsföringen på hemsidan. Kommunen har många konstnärer och tillsammans borde vi kunna dra nytta av varandra. Dels som en resurs för skolorna och när kommunen får besök. Dels kunna representera Valdemarsviks kommun när den här typen av kulturfrågor blir aktuella. Ett annat förslag som vi konstnärer lagt fram är kommunalt stöd med lokaler att arbeta i. Behovet är stort och det finns lediga utrymmen i Folkets hus.

Gryts skärvårdsförenings inlägg om hanteringen och ansvarsbiten för kulturarvet sett ur flera aspekter fick medhåll. Här trycktes det lite extra på att göra uppgiften och materialet mer levande och aktivt för allmänheten. Enligt Anne Hederén, kulturchef, Region Östergötland är kulturarvsfrågan stor i länet. Idag hänger mycket på individnivå för själva bevarandet. Generellt efterfrågas mer stöd i frågeställningar som berör kulturarv och insatser från hembygdsföreningar.

– Skärgårdsområdets miljö är unik. Kulturplanen i sig pekar inte ut enskilda områden. Från regionens sida jobbar vi brett för att stärka intresset och kunskapsbyggandet, samarbetar med länsstyrelsen och Östergötlands museum och har tillsammans med skärgårdskommunerna en skärgårdsutvecklare som arbetar med utvecklingsfrågor. Men många gånger är det kommunen som är bäst lämpad att stötta lokalt, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa