Fullt ätbar mat kasseras dagligen

Genom att äta mat som andra slängt är familjens matkonto nästan noll. Andreas Jakobsson uppmanar allmänheten att göra likadant.