Frukostträff med kommunen lockar

Frukostträffarna fortsätter att hålla greppet om det lokala näringslivet.

27 mars 2019 20:30

– Ett bra initiativ och ett lyckat koncept. Det är alltid roligt att besöka företagskollegor och kommuninformationen är kort, koncist och uppdaterad. Generellt sett upplever jag en mer positiv anda i kommunen jämfört med hur det var tidigare, säger Sofia Asklöf, Bia AB.

Ett 30-tal intresserade – småföretagare, politiker och tjänstemän – kom till onsdagens träff hos Bepart. Näringslivsutvecklaren Malin Österström inledde med att redogöra för mötet i Gusum i veckan med landshövding Carl Fredrik Graf. Valdemarsvik fick beröm för det målinriktade arbetet med aktuella fokusområden. Nästa vecka ska kommunen bland annat diskutera för förändringarna på Storgatan med berörda parter.

– Vi försöker kommunicera, lyssna och samverka på olika sätt i varierande mötesforum för att utvecklas. Frukostträffarna är en form där vi behöver återkoppling. På regionnivå – där alla Östgötakommuner ingår – diskuteras gemensam marknadsföring för besöksnäringen. Här förekommer även "nätverkande" i skilda former. Valdemarsvik planerar dessutom att inom kort delta på ett par rekryteringsmässor.

I mitten av juni lanserar Valdemarsviks kommun en ny hemsida. Sidan uppfyller det nya EU-kravet gällande digital tillgänglighet. För Valdemarsviks kommuns del handlar det om att i fortsättningen bland annat kunna arbeta snabbt och effektivt med inspirationswebbplatser.

Aline Eriksson, plan- och byggchef, berättade hur enheten med sju anställda kan hjälpa till när företag och privatpersoner behöver råd.

– Området är stort, allt från översiktsplanering av mark på kommunövergripande nivå till strandskyddsdispenser, rådgivning, naturvårdsfrågor och hantering av bostadsanpassning. Det vi gör faller inom ramen för myndighetsutövning och mycket styrs av lagar.

Hon förklarade mer om bygglov- och byggregler, vikten av att tekniska krav uppfylls och att det ska tas hänsyn till eventuella grannar. Andra informationspunkter satte fokus på detaljplan och byggrätt. Strandskydd: inom 100–300 meter vid Östersjön och 100 meter från insjöar och åar.

– Större delen av tätorten omfattas av detaljplaner. Den styr användningen av mark- och vattenområden inför till exempel ett nytt villaområde.

Morgonsamlingen avslutades med företagsinformation och rundvandring hos Bepart. Vd Cecilia Schultz drog en kort bolagshistorik och lyckades också väva in en och annan kommentar om hur det är att som ung kvinna kastas in i en mansdominerad värld och lyckas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa