– En del av förklaringen till att Valdemarsvik kommer så högt kan vara en stor del sommargäster och fritidshusägare i kommunen. Det är höga siffror för stora produkter som kylskåp och allmänna vitvaror. I övrigt ligger Valdemarsvik nära rikssnittet, säger Martin Seeger, vd för El-kretsen.

El-kretsen, det största nationella insamlingssystemet för elektronik och batterier, uppger att svenskarna återvann 146 228 ton elektronik förra året. Det motsvarar ett rikssnitt på 14,3 kilo per person. I Östergötland samlade länsinvånarna in 6 133 ton elskrot (13,3 kilo/person). För hela Valdemarsviks kommun samlades närmare 148 ton elskrot in på årsbasis. Per person motsvarar det 18,57 kilot.

– Oavsett vad siffrorna för Valdemarsvik bottnar i tycker jag inte att det förtar kommuninvånarnas insats. Dels är insamlingsresultatet bra. Dels klarar Valdemarsviks kommun av utmaningen som det innebär att ha många icke året runt-boende, utvecklar Martin Seeger.

Artikelbild

| Valdemarsvik är etta i Östergötland på att samla in elskrot visar ny statistik från El-kretsen.

Peppe Tholander, anläggningsansvarig på Återvinningscentralen på Bäckadalsgatan, ser en tydlig ökning av inlämnad elektronik och batterier.

– Den typen av skrot ska hamna hos oss, inte i naturen. Antalet besökare har i praktiken dubblerats på drygt fyra år. Självklart får det effekter på insamlingsresultatet. Besökarna är bra på att ta åt sig av informationen vi lämnar och folk i allmänhet är ganska pålästa, säger han.