EU-beslut påverkar också lokalt

– Cirka 60 procent av de kommunala besluten påverkas, mer eller mindre, av EU, sa Helena von Schantz(FP) vid EU-mötet häromkvällen. Det betyder att det största överstatliga samarbetet i världen även har betydelse för fru Svensson på Storgatan i Valdemarsvik.

21 maj 2014 16:48

För det var just där, inte hos fru Svensson, men väl på Storgatan i Valdemarsvik, närmare bestämt i Sjöhuset, som C och FP öppnade dörrarna för ett möte under rubriken, Varför EU?

Och det blev en hyllning till EU med miljöminister Lena Ek(C) i spetsen. En gång i tiden EU-parlamentariker med bland annat miljöfrågor som de mest ömmande.

Men nu stod hon där vid Östersjöns vatten, blott ett stenkast därifrån, och underströk vikten av EU.

Efter att EU-anhängarnas mantra om fred, frihet, rörlighet och miljö än en gång hade lyfts fram av miljöministern, tog hon tag i mer specifika frågor, bland andra Östersjöfrågan och klimatförhandlingar.

– Det är jättejobbigt med förhandlingarna om klimatpolitiken och det ser svårt ut att nå klimatmålen. Vi har exempelvis Polen som egentligen inte vill göra någonting. De vill istället ha hjälp att utveckla kolet för att bli oberoende av Ryssland. Oberoendet kan jag förstå, men det är fel väg att gå. De har dragit med sig tre länder till och då ligger man nära en blockerande minoritet, talade Ek som också tog upp roamingavgifter inom mobiltelefonin. En avgiftsfråga som EU-parlamentet arbetar med i syfte att få till stånd ett förbud.

– Det här är ingen extra kostnad för bolagen. De vill bara plocka ut pengar.

Vad EU har betytt för det lokala företaget, vittnade CizzieKemle om. En företagare från Gusum med kardborreband som födkrok och vars verksamhet är beroende av både import och export.

Hon erinrade om hur det var "förr i tiden".

– Då fanns det asientillverkade kardborreband på marknaden. Billiga men inte hållbara och definitivt inte miljövänliga. Vårt företag höll på att gå under. Men när EU kom in i bilden drogs det ingång olika certifieringar, som klassade våra band. Det här var uppgifter som vi kunde bifoga våra produkter inom Sverige och Europa. De certifierade banden började efterfrågas allt mer, bland andra av försvaret, berättade CizzieKemle

Helena von Schantz, som finns på FP:s EU-valsedel, underströk vikten av EU och menade att Cizzie Kemles berättelse är ett av flera exempel på fördelen med det europeiska samarbetet.

– För många låter det läskigt att "dom" ska ha så stort inflytande på vårt beslutsfattande. Men en väldigt stor del av den lagstiftningen handlar ju om vår konkurrens. Har vi ingen gemensam lagstiftning så får vi en konkurrensnackdel, vilket Sveriges bönder har erfarit. De svenska bönderna har ett gott djurskydd i förhållande till andra länders. Det blir tokigt om vi har en strikt lagstiftning för våra bönder medan vi handlar produkter från andra länder som inte har samma lagstiftning.

Men de blev fler lokala aspekter kring EU när skärgårdsutvecklare Carl Hamilton tog till orda och berättade om EU:s utveckling av skärgården.

Han kastade sken över det EU-baserade programmet Central Baltic där ett antal miljoner kronor har adresserats till olika projekt. Ett sånt är Baces där Valdemarsvik har ingått. Han pekade bland annat på detaljplan för Grytsområdet, videokameror och musselodling. Dock underströk han att projektpengarna enbart är märkta för interregionalt arbete. Den fysiska investeringen är inget som EU befattar sig med.

– Men i den nya programperioden så tillåts mindre investeringar, i hamnar, sa Hamilton.

Via den övergripande skärgårdssatsningen inom Östersjöområdet, där baltiska länder, men också Finland och Åland ingår, har 122 olika projekt sett dagens ljus.

Julie Tran(C) kandidat till EU-parlamentet lyfte fram EU:s betydelse för klimatfrågan, som gång efter annan kom upp bordet under kvällen.

– Vi kan inte klara klimatutmaningarna själva. EU är en plattform för att kunna agera gentemot, exempelvis Kina ,sa Julie Trane.

Mötet var avslutningen på en studiecirkel som hade arrangerats av FP. Endast C hade nappat nappat på inbjudan.

070-3733417

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist