Ersättning efter grundstötningen: "Tar emot varenda krona!"

Valdemarsviks kommun är nöjda med ersättningen man nu fått för för saneringsarbetet efter oljeutsläppet i somras.

18 mars 2019 21:30

– Det är tacksamma pengar. Vi tar emot varenda krona! Kommunen har naturligtvis haft betydande utgifter kopplade till olyckan, säger Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik.

Tillsammans med Västerviks kommun får man 5,5 miljoner kronor i ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det var den 23 juli i somras som Makassar Highway grundstötte utanför Flatvarp i Västerviks norra kommundel. I samband med att vädret blev blåsigare några dagar senare, och fartyget rubbades i sitt läge, började det läcka ut olja.

I inledningsskedet deltog räddningstjänst, militär och frivilliga i saneringsarbetet på land. Efter det akuta skedet tog Västerviks kommun över ansvaret för saneringen som ägde rum både i Västervik och Valdemarsviks kommuner.

Saneringen är avslutad, men under våren ska efterkontroller göras. Valdemarsviks kommun blickar nu framåt.

– Vi håller på att ta fram en oljeskyddsplan, så att vi står ännu bättre förberedda om det här skulle inträffa igen. Den här typen av fartyg går ganska nära kusten. I andra sidan anser jag att samarbetet fungerade mycket bra mellan Valdemarsvik och Västervik i somras, säger Ted Starkås.

Flertalet sjöolyckor i fjol, onykter personal och avslagna larmsystem oroar honom:

– Myndigheterna måste följa upp transporterna som sker på våra vatten. Som kommun kan vi inte göra så mycket. Vi avvaktar efterkontrollerna.

Vad gäller saken?

I månadsskiftet juli-augusti 2018 nådde oljan från det grundstötta lastfartyget Makassar Highway Torrö i Valdemarsviks kommun. Ön, som även är naturreservat, drabbades av ett stort oljepåslag och som mest arbetade 75 personer på platsen. Saneringsarbetet utgick från Flatvarp i Västerviks kommun som ligger nära där fartyget gick på grund. De drabbade kommunerna tog senare över ansvaret för det omfattande finsaneringsarbetet då finriven bark strös ut över oljan. Barken används också för att gnugga och skrapa loss olja från klippor och stenar. Totalt 14 000 ton olja tros ha läckt ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson, Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa