– Insamlingen gjordes under oktober månad (Rosa månaden) och slutade med att vi kunde skänka totalt 1 393 kronor till Bröstcancerföreningen (BRO). BRO visade sin tacksamhet genom att skicka ett stort tack samt ett diplom. Det uppskattade vi förstås, berättar Lisbett Andersson, butiksägare.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation bildades 1982 och har idag mer än 11 000 medlemmar. Intresseorganisationen driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället och har ett utvecklat kontaktnät runt om i Sverige för dem som behöver hjälp och stöd i kampen mot den allvarliga sjukdomen.

BRO stöder bröstcancerforskningen och ser till att främja och tillvarata de drabbades intressen när det gäller behandling, vård, rehabilitering liksom för dem som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet. Varje år får cirka 9 000 kvinnor och 30-40 män i Sverige en bröstcancerdiagnos.