Dödsbudet efter olyckan dröjde nio timmar

Dödsbudet vid jaktolyckan dröjde nio timmar. Norrköpingspolisen är starkt kritisk till sina kollegor i Västerbotten.

2 oktober 2014 14:19

Runt klockan 06 på morgonen den 1 september skadades en man hemmahörande i Valdemarsvik så svårt att han avled under älgjakt i Västerbotten. Först nio timmar senare, runt klockan 15, blev de anhöriga meddelade dödsbudet. Under tiden hann detaljerad information om den avlidnes hemort och ålder spridas via media.

– Jag har mejlat mina kollegor i Västerbottenspolisen om det här. Så här får det bara inte gå till, säger Thomas Agnevik, presstalesman på polisen i Norrköping.

Agnevik vill inte uttala sig om arbetssituationen för kollegorna i Västerbotten, men känner spontant att dödsbudet tog alldeles för lång tid. Utifrån dygnslistan kan man utläsa att Västerbottenpolisens formella begäran om lämnande av dödsbud inkom till Norrköpingspolisen först 11.22, alltså drygt fem timmar efter att olyckan ägde rum i Västerbotten. Norrköpingspolisen hade därtill problem med att lokalisera de anhöriga i Valdemarsviks kommun, vilket ledde till att dödsbudet levererades totalt närmare nio timmar efter att olyckan ägt rum i Västerbotten.

Enligt uppgift till NT hann de anhöriga till den avlidne fatta misstanke om vad som hänt, innan man nåtts av det formella dödsbudet.

– Jag lugnade alla oroliga frågor med att det omöjligt kunde vara så, då hade polisen hört av sig till oss, säger pappan till NT.

Vakthavande befäl Dan Andersson på Västerbottenspolisen uppger att man håller hårt på principen att inte sprida detaljerad information om en avliden innan man vet säkert att de anhöriga har meddelats dödsbudet.

– Den policy vi har innan vi går ut med mer information om ett dödsfall är att de anhöriga måste vara informerade. Ingen ska behöva få ett dödsbud via media, säger Andersson.

Hans förklaring till det inträffade är att det antingen skett ett misstag inom polisen, eller att det är någon utomstående som bakvägen har läckt information till media.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!