Det lilla partiet vill framåt

Landsbygdspartiet oberoende vill vara en länk mellan partiblocken i Valdemarsvik.

28 juli 2014 10:49

Det är partiet som förenas i det gemensamma målet att öka möjligheterna att leva och verka på landsbygden. Anders Bockgård, förstanamn på Landsbygdspartiets lista i kommunvalet, har varit med och dragit igång partiet både regionalt och lokalt, och sitter dessutom som ordförande i Landsbygdspartiet region sydost.

Inledningsvis var det inte tal om någon medverkan i kommunpolitiken i Valdemarsvik, men efter hög tillströmning av medlemmar lokalt kommer man nu ändå med en lista.

– Vi har väl nånstans insett det, att ska man komma nånstans på sikt behöver man finnas lokalt också, säger Anders Bockgård.

Personligen har han djupa rötter i den östgötska myllan, och är både lantbrukare och skogsbonde. Men liksom många andra landsbygdsbor har han också ett entreprenörsdrag, med fokus på flera olika verksamheter som bidrar till försörjningen.

Entreprenörskunskaperna får honom att vilja likna Valdemarsviks kommun vid ett småföretag. Sett till sin storlek menar Bockgård att kommunen behöver tänka annorlunda framledes.

– Jag tror att vi i framtiden måste vara särskilt öppna för samarbeten av olika slag, med olika kommuner och inte minst mellan partiblocken. Landsbygdspartiet tror inte att Valdemarsvik gynnas av allt för mycket blockpolitik, säger Anders Bockgård.

Landsbygdspartiets potentiella samarbetspartners bland Valdemarsviks etablerade partier vill han inte uttala sig om. Rådande politiska läge säger han sig heller inte ha någon uppfattning om.

Men ser du behov av en majoritetsförändring?

– Det är nog inte fel, säger han med ett klurigt leende.

Inför framtiden ser Anders Bockgård flera allvarliga utmaningar för Valdemarsviks kommun. Han konstaterar att många av de satsningar som berör landsbygdens företag och verksamheter vilar på EU-nivå. Men nationellt måste statens utarmning av landsbygden omedelbart stoppas, menar han.

– Staten ska inte lägga ännu mer börda på landsbygden genom att dra ned på viktiga samhällsinstansers närvaro, som polis och kustbevakning till exempel. Utlokalisering av statliga verk måste även gynna landsbygdens småorter.

Därtill betonar Anders Bockgård vikten av landsbygdens infrastruktur. Bredbandsutbyggnaden är på god väg, men mobiltäckningen måste snarast bli bättre.

– Hemma hos mig i Skrickerum är det fortfarande omöjligt att använda mobiltelefon. Likaså kan man förbättra postutdelningen. Numera kommer posten ofta en bra bit fram på eftermiddagen, och lördags- och söndagstidningen får vi på måndagen. Vi får ett allt mer kluvet land.

Den fråga som engagerar Anders Bockgård mest personligen, är bildandet av ett lokalt investmentbolag.

– Jag tror inte att man kan få utomstående parter att vilja investera i Valdemarsvik, jag tror att det ska göras på plats. Tillsammans kan vi köpa befintliga företag och flytta dem till Valdemarsvik och på så vis skapa arbetstillfällen.

Den just nu omdebatterade frågan om framtida utformningen av Kolplan i centrala Valdemarsvik, och Ica:s önskemål om nybyggnation, engagerar även Landsbygdspartiet.

– Vi motsätter oss starkt ett stort nybygge vid Ångbåtskajen. Då är en om- och tillbyggnad av Ica:s nuvarande och angränsande lokaler bättre, säger Anders Bockgård.

Partiets andrenamn på listan, Hans A Andersson som tidigare varit aktiv centerpartist, menar att landsbygden förtjänar att uppmärksammas oftare än var fjärde år i samband med val. Lokalt brinner han för att närproducerade livsmedel ska serveras kommunens äldre och skolbarn. Därtill vill han att kommunen i högre grad ska serva sina medborgare, och förbättra sitt bemötande.

– Ett rättesnöre borde vara att politiker och tjänstemän ska vara lyhörda gentemot allmänheten och uppträda och bemöta andra, som man själv vill bli bemött. En viktig hörnsten för en utvecklande och förstående demokrati, med och för, allas lika rätt och värde.

Landsbygdspartiets kandidater till fullmäktige:

1.Anders Bockgård, Tryserum

2.Lars Lundqvist, Gryt

3.Hans A Andersson, Valdemarsvik

4.Gunnar Pilspets, Ringarum

5.Daniel Karlsson, Ringarum

6.Bengt Karlsson, Gusum

7.Zonny Nestor, Gusum

8.Susanne Söderkvist, Tryserum

9.Bengt Wahlman, Tryserum

10.Lars Hallkvist, Valdemarsvik

11.Philippa Ringborg, Tryserum

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Andersson