De kräver regler för storinvesteringar

En policy behövs i kommunen inför stora investeringar. Det är något som nu tre oppositionspartier i Valdemarsvik önskar och som framfördes i en motion till kommunfullmäktige på måndagskvällen.

26 mars 2019 19:30

– Den här motionen är helt föranledd av beslutet om Ringgården, säger oppositionsrådet Per Hollertz (M) som inlämnade motionen vilken också var undertecknad av Marianne Svensson (KD) och Lars Lundqvist (LpO).

”Valdemarsviks kommun står inför ett antal stora investeringar. För att säkerställa att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta välgrundade beslut bör det alltid utredas olika alternativa möjligheter”, sägs det i motionen. Och vidare:

”Det finns en risk att kommunen i ett allt för tidigt skede låser sig vid bara ett alternativ och att andra alternativ inte utreds. Särskilt viktigt med olika alternativ blir det i de fall där man inte avser att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU).”

Förslaget från de tre partierna är att kommunfullmäktige ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en policy hur det säkerställs att olika alternativ övervägs inför stora investeringar, eller då kommunen ingår som en part där en annan aktör gör investeringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Marie Karlsson

Ämnen du kan följa