Partiet vill bland annat se över antalet platser på de olika orterna i kommunen.

– Vår tanke är att sprida ut platserna mer över hela kommunen än vad som är fallet idag, säger Jenny Elander Ek, förstanamn på Valdemarsvikscenterns fullmäktigelista.

– Med tanke på hur demografin till exempel ser ut i Gryt kanske det ska vara fler platser på Åldersro i framtiden än vad som är fallet idag. Likaså i Gusum. Vi är heller inte främmande för att lämna Vammarhöjden och istället bygga nytt mitt i centrum, säger hon.

Artikelbild

| Äldreboendeplaner. "Vår tanke är att sprida ut platserna mer över hela kommunen än vad som är fallet idag", säger Jenny Elander Ek (C).

Det tidigare kommunalrådet Torvald Karlsson (C) skjuter in:

– Enligt min mening är inte Vammarhöjden någon bra plats för en eventuell utbyggnad. Det är dags att titta på andra alternatativ. Varför inte på gräsytan nere vid hamnen? Frågan måste i alla fall prövas.

Det är inte första gången som mindre stöd- och omsorgsboenden diskuteras i politiska sammanhang. Här står närhet och mysighetsfaktor mot höga kostnader och sämre arbetsmiljö för personalen då boendena överlag runt om i Valdemarsviks kommun behöver uppgraderas.

Centern efterlyser också en tydlig omfattande strategi när det gäller privat- och kommunägda trygghets- och nya så kallade mellanboenden.

Torvald Karlsson igen:

– Frågan är så pass stor idag att här behöver vi vara överens över blockgränserna i fullmäktige. Inte minst med tanke på hur många äldre det bor i kommunen. Utvecklingen sätter press på samhället.

Jenny Elander Ek vidhåller att partiet står fast vid att samtliga orter utöver tätorten – Ringarum, Gusum och Gryt – ska få ha kvar respektive boende för äldre.

– Jag anser att det är viktigt att äldre ska få välja själva. Har man bott i 50-60 år i Gusum vill man säkerligen bo kvar där även på ålderns höst. Jag tycker att eventuella extra kostnader för bemanningen kan få kosta.

Fotnot: Vammarhöjden har 48 platser inklusive korttidsplatser. Fördelningen i övrigt: Ringgården (23), Åldersro (tolv) och Gusum (elva).