M vill sänka hastigheten på vägen

Kommunen ser över trafiksäkerheten på trafikerad sträcka.

Valdemarsvik 7 november 2019 16:00

Moderaterna i Valdemarsvik yrkade i en motion som var uppe i kommunstyrelsen den 28 oktober på att hastigheten på Grännäsvägen sänks från 70 km/tim till 50 km/tim. Som skäl anges en ökad andel tung trafik till och från företagen i närområdet samt mer trafik till populära Grännäsområdet som har både idrottsplats, camping, bad och restaurang. Enligt Moderaterna är också önskemålet att den aktuella vägen utanför tätorten på sikt breddas för trafiksäkerhetens skull.

– Vägen har under åren varit olycksdrabbad. Det går lite för fort vilket inte är bra med tanke på att det går folk på vägen, säger Per Hollertz (M), oppositionsråd.

 

Men enligt sektor samhällsbyggnad och kultur är det inte sannolikt att länsstyrelsen accepterar att sänka hastigheten. En eventuell breddning av vägavsnittet riskerar i stället att hastigheten ökar, vilket gör att frågan blir tvetydig.

Kommunen får nu till en början se över möjligheten att göra en separerad gång- och cykelväg (Båthusvägen–delar av Grännäsvägen) som gör trafiksituationen säkrare för oskyddade trafikanter och skolbarn på väg till bussen. Nästa steg kan i så fall bli att bygga en fortsättning av gång- och cykelvägen utmed länsväg 806, fram till Järnvägsgatan.

Sedan förvaltningen fått i uppdrag att komma med förslag på åtgärder anses motionen nu vara besvarad.

– Vi är nöjda med att Valdemarsviks kommun tar tag i frågan och jobbar för att få ned hastigheten. Det var grundidén med förslaget, förklarar Per Hollertz.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa