"Allmänheten måste få veta"

Kommunen marknadsför den goda arbetsmiljön – men sparkraven har redan försämrat den. Det menar en lokal lärare, som nu vill berätta om läget i kommunens skolor.

3 april 2019 05:00

Som vi skrev i slutet av mars har Valdemarsviks kommun för avsikt att höja lärarlönerna i år för att behålla kompetensen och försöka locka nya lärare med behörighet. I Skolverkets senaste statistik hamnade kommunen lägst av östgötakommunerna med resultatet 65 procent behöriga lärare.

LÄS MER: Högre löner ska locka rätt lärare

Enligt kommunalrådet Jenny Elander Eks (C) tidigare kommentarer behöver kommunen bli bättre på att marknadsföra Valdemarsvik utifrån ett lärarperspektiv. Hon ser lönesättningen som en av flera tunga faktorer för att knyta till sig nya lärare, men framförallt behålla lärarna som redan arbetar i kommunen. Andra fördelar med lärarjobbet i kommunen är lugna skolor, trevliga elever och förhållandevis små elevgrupper, poängterar hon.

LÄS MER: Lärare ska lockas med bra arbetsmiljö

Men enligt Stina, vi kan kalla läraren så, sker det i skrivande stund redan en översyn av övertalig personal, hopslagning av klasser och andra möjligheter att omorganisera för att möta BUA-sektorns sparkrav. Större barngrupper är att vänta och vikarier ska generellt sätt inte ringas in.

– Inget utom det absolut nödvändigaste får köpas. Det kommer inte att tas in vikarier för varje lärare som går på föräldraledighet utan det ska lösas genom omorganisation. Arbetsmiljön var tidigare relativt bra, men nu är den usel. Ingen vet något om organisationen till hösten eller vem som ska jobba i vilken klass/barngrupp. Jag är lojal mot rektor och arbetsgrupp, men allmänheten måste få veta detaljerna i neddragningarna.

Stina berättar att kollegorna på skolan mår dåligt. Särskilt nedstämt är det bland resurspersonal och barnskötare som oroas för att flyttas till äldreomsorgen. Hon håller med Jenny Elander Ek om behovet av att marknadsföra Valdemarsvik i positiva termer, men i nuläget blir det fel.

– Sparkraven inom skolan är i stort sett det enda vi pratar om på jobbet och på arbetsplatsträffarna när vi diskuterar budget och budgetläget. Att budgeten skulle minska har stått klart länge, men nu kommer det hela tiden nya besked om hur mycket som ska sparas och det är miljonbelopp.

Ett annat bekymmer är att personalgruppen fasar för att bränna ut sig när vardagen ska lösas utan vikarier, färre personal och större barn- och elevgrupper. Några lärare pratar redan om att byta jobb. Risken finns att planerings- och reflektionstiden påverkas när mindre resurser tillförs.

– Rektorer och chefer säger att man inte får prata om detta utanför enheterna. Men jag anser att problemen måste komma till folks kännedom, säger Stina.

På måndag ska all skolpersonal få information av arbetsgivaren om kommande omorganisation. De olika fackförbunden har fått viss information, berättar Ewa Krigsman, lokal ordförande i Lärarförbundet.

– Jag vet ännu inte vilka konsekvenser detta får. Vi vet inte hur en ny organisation ska se ut och vad den innebär så därför vill jag inte kommentera, säger hon.

Under våren kommer förhandlingar med facken att inledas. Risk- och konsekvensanalyser ska göras på varje arbetsplats och även på förvaltningsnivå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson, Elisabet Bergquist

Ämnen du kan följa