Albogaskolan diskuterades på fullmäktige

Planeringen för den skola som ska byggas på Alboga och hur det är med fortsatta skolsatsningar handlade en interpellation om på onsdagskvällens kommunfullmäktige.

20 mars 2019 22:35

Det var den socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden som genom Kjell Eriksson frågade kommunalrådet Ulric Nilsson (C) om hur processen och planeringen ser ut för bygget av den planerade Albogaskolan och framtida skolutbyggnation.

– Vi gör vad vi kan på alla fronter, sade Ulric Nilsson som betonade att detaljplaneprocessen fortgår och nästa skede är att den ska ut på samråd och slutligen granskning.

– Först efter att detaljplanen är antagen kan bygglovsprocessen inledas för Albogaskolan, sade Ulric Nilsson. Den demokratiska processen måste följas, det är inget vi kan kringgå.

Platsen för Albogaskolan är i skogsområdet mellan SOK-stugan och Kompassgatans bebyggelse invid Albogaleden, enligt KF beslut hösten 2017. Hur byggnaderna ska se ut eller anordnas inom det avgränsade området är alltså ännu inte politiskt beslutat.

– Det som måste hända efter Albogaskolan kan inte vänta. Den processen måste påbörjas omgående utifrån befolkningsprognoser och var ny bebyggelse kommer att ligga, sade Kjell Eriksson.

På en fråga om alliansen har någon plan för den demokratiska processen vad gäller kommunens skolutbyggnad svarade Ulric Nilsson:

– Vi har inga planer på att begränsa en demokratiska processen i vare sig framtagande av detaljplaner eller handläggning av bygglovsärenden. Både politiker och allmänhet kommer att i så tidigt skede som möjligt involveras i planering och planläggning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Marie Karlsson

Ämnen du kan följa