Upphovsrätt till läsarbilder

Du måste ha upphovsrätten till den bild du skickar till nt.se i enlighet med Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

12 maj 2009 14:12

Det innebär att du måste ha tagit bilden själv eller fått tillåtelse av upphovsmannen att skicka in bilden till nt.se.

Genom att sända in bilden till nt.se och Norrköpings Tidningar godkänner du att bilden kostnadsfritt får publiceras i våra kanaler inom Östgöta Media eller i videospelaren Youplays nätverk, utan ersättning.

 

NT förvärvar förfoganderätten till läsarbilden från första publiceringsdatum.

NT har rätt att beskära, färgjustera och retuschera bilden för att bilden ska få den kvalitet som vi kräver för publicering, utan att du på förhand godkänt ändringarna.
NT har inte rätt att utan tillstånd upplåta/överlåta förfoganderätten till tredje part. Om NT önskar ytterligare rättigheter för bilderna ska dessa rättigheter och ersättning till dessa regleras separat mellan NT och dig.
 
Som upphovsman till bilden har du rätt att få ditt namn utsatt vid publicering, enligt den praxis som tidningen praktiserar för fotobyline. Om du vill ha med ditt namn som byline måste det tydligt framgå i ditt MMS eller mejl, annars kommer det att stå Läsarbild som byline.

 

Om du har frågor om dessa regler kan du skicka dessa via e-post till följande adress: tipsa@nt.se

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Redaktionen