Twittrande ungrare utkastad från EU-möte

Utvecklingen går bakåt, varnar EU-kommissionen om rättsstatsläget i Ungern och Polen.

Inte alls, tycker ungrarna – vars regeringstalesman avkrävs en ursäkt efter flitigt twittrande från ett stängt ministermöte i Bryssel.

10 december 2019 14:49

Över 50 tweetar skickades i rask takt från regeringstalesmannen Zoltan Kovács inifrån tisdagens EU-ministermöte i Bryssel.

De flesta bestod av sågningar av vad de övriga EU-länderna valde att ifrågasätta under ministrarnas diskussion om rättsstatsläget i Ungern.

"Svenskarna är som vanligt 'oroliga', men i stället för att fråga ger de som vanligt en föreläsning om demokrati. Löjligt: sedan när har något annat EU-land fått rätten att agera överhus för det ungerska parlamentet", skrev Kovács bland annat.

Utkastad

Kruxet var bara att mötesdiskussionen inte var offentlig. Och till sist fick ministerrådets nuvarande ordförandeland Finland nog.

Enligt uppgifter till finländska nyhetsbyrån STT begärdes en skriftlig ursäkt från Ungern, varpå talesmannen Kovács ombads lämna lokalen – vilket han å andra sidan redan gjort, enligt nyhetssajten EU Observer.

Utfrågningen av Ungern var ännu ett led i den utdragna process som de senaste åren pågått mot först Polen och sedan Ungern. I båda länderna har förändringar inom domstolsväsendet och situationen för massmedier väckt skarp kritik från såväl övriga EU-länder som EU-parlamentet och EU-kommissionen.

"Oåterkalleligt"

Och kritiken har inte direkt avtagit.

Olyckligtvis har vi sett en negativ utveckling under de senaste veckorna och månaderna efter den senaste diskussionen om Polen och Ungern, konstaterade nye justitiekommissionären Didier Reynders på väg in till mötet.

Även EU-minister Hans Dahlgren (S) är oroad.

Jag hoppas att de ungerska företrädarna lyssnar på de inlägg som görs här i dag. En del av det som bestäms nu i Ungern är faktiskt ganska oåterkalleligt. Det går inte att ändra tillbaka med ett enkelt parlamentsbeslut om det skulle bli en annan majoritet i parlamentet. Och då är det en allvarlig utveckling, säger Dahlgren i Bryssel.

Fakta: EU:s artikel 7-process

I artikel 7 i EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra i gång ett särskilt förfarande när ett medlemsland anses åsidosätta grundläggande EU-värderingar som "respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter".

Processen sker i flera steg där utfrågningar och rekommendationer blandas med formella beslut. Om man når så långt att man vill fastslå att ett EU-land verkligen åsidosätter värdena måste alla andra EU-länder rösta för. Eventuella sanktioner som då kan införas – exempelvis att tillfälligt dra in landets rösträtt i EU-sammanhang – måste också göras med enhällighet.

Hittills har artikel 7-förfarande endast inletts mot Polen och Ungern. Än så länge har dock ingen av processerna nått fram till ens en omröstning om huruvida det finns en klar risk för att värdena åsidosätts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wiktor Nummelin/TT