En grupp från myndigheten besökte södra Mali i december tillsammans med Internationella migrationsorganisationen IOM, och upptäckte där omfattningen av människohandeln.

41 kvinnor och flickor återfördes till Nigeria i december och man upptäckte att hundratals fler hölls där.

Det var pålitlig information hos lokalbefolkningen att de hade fler än 200 sådana platser utspridda över södra Mali. I varje sådant skjul som de hölls fångna fanns 100–150 flickor, säger Julie Okah-Donli, chef för landets myndighet som jobbar mot människohandel.

Kvinnorna och flickorna, de flesta i åldern 16–30, hade fått löften om att skulle få åka till Malaysia för att där jobba i serviceyrken men tvingades i stället till prostitution i Mali.

De hölls i fruktansvärda, slavliknande förhållanden. De kan inte fly för att de hålls i avlägsna områden, som djupt inne i skogar, säger Okah-Donli.

Tusentals kvinnor lämnar Nigeria varje år, där 70 procent av de 190 miljoner invånarna i snitt lever på mindre än motsvarande 18 kronor om dagen. En stor andel hamnar i Europa, men en del transporteras till andra delar av västra Afrika.