Svårt att få jobb för utrikes födda

Arbetslösheten faller i högkonjunkturen. Men gapet mellan inrikes och utrikes födda består - och gapet väntas växa, varnar Arbetsförmedlingens analyschef.

Finansminister Magdalena Andersson (S) ser behov av fler åtgärder.

24 maj 2016 14:17

Arbetslösheten bland inrikes födda föll till 4,7 procent i april. Det är den lägsta nivån sedan före finanskrisen 2008.

För utrikes födda är läget dock helt annorlunda. För denna grupp sjönk arbetslösheten, säsongsrensat, till 14,9 procent i april. Det är förvisso en kraftig nedgång från 16,6 procent i mars. Fast det räcker med att gå tillbaka till augusti i fjol för att hitta lägre nivåer.

"Fler åtgärder"

Och gapet på cirka tio procentenheter mellan utrikes och inrikes födda - med flera toppar över 11 procentenheter - är därmed intakt.

Det är på intet sätt något man ska sätta sig ner och acceptera, här behöver vi vidta fler åtgärder för att fler unga och de som är nya i Sverige ska komma in på arbetsmarknaden, säger Magdalena Andersson.

Hon vill inte gå vidare in på vilka åtgärder det skulle vara, men framhåller redan presenterade åtgärder som snabbspår för nyanlända, snabbare validering och 5 000 statliga beredskapsjobb.

Vi kommer att fortsätta utveckla politiken.

Väntas fortsätta öka

Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen, räknar med att problemet med utrikes födda som inte hittar något jobb kommer att förvärras under det kommande året. Det hänger samman med att fjolårets stora antal nyanlända om kanske 6-12 månader får uppehållstillstånd och därmed börjar söka jobb.

Just nu ser vi inget tecken på att trenden skulle brytas. Vår bedömning är att gapet fortsätter att öka, säger han.

Han tillägger att det finns ett stor behov av utbildning och satsningar på bostäder för att matcha de nyanlända med svenska jobb.

Han varnar även för att SCB:s månadssiffror inte riktigt speglar hela problemets omfattning lika väl som Arbetsförmedlingens mätningar, som inkluderar fler som nyss har fått uppehållstillstånd.

Enligt Arbetsförmedlingen låg arbetslösheten bland utrikes födda i april på över 21 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!