Studien: Högre risk för gravida över 40

Det är större risk att drabbas av komplikationer för kvinnor över 40 år som blir gravida. Även hos barnen finns en ökad risk för ohälsa.

31 juli 1919 15:18

Det visar en studie från Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Bland annat var det vanligare att barn till äldre mödrar föddes extremt små och behövde mer vårdinsatser efter förlossningen. Resultaten bygger på en långtidsuppföljning av alla kvinnor i Svenska födelseregistret mellan åren 2007 och 2012.

Totalt 23 000 kvinnor var mellan 40 och 45 år när de födde barn, 3 500 kvinnor var över 45 år. I Linköping är snittåldern för förstagångsföderskor 28–29 år. I storstockholmsområdet är åldern 36 år.

– Kvinnorna blir äldre. Det behövs information om riskerna, men kanske också mer vård till just de här kvinnorna. Generellt vill vi råda kvinnor att inte vänta för länge. Man kanske inte ska vänta på att studier ska vara klara och på att huset vara köpt, säger Gunilla Sydsjö, professor i psykosocial obstetrik och gynekologi vid Reproduktionsmedicinskt centrum på Region Östergötland.

I genomsnitt hade kvinnorna i studien fler hälsoproblem än yngre kvinnor och blev oftare förlösta med kejsarsnitt. Resultaten visar att de äldre mödrarna också hade fler komplikationer, som havandeskapsförgiftning och diabetes under graviditeten, jämfört med kvinnor under 40 år.

En högre andel av kvinnorna hade blivit gravida efter ägg- eller embryodonation.

– Dessa graviditeter betraktas som riskgraviditeter i alla åldersgrupper. Om kvinnan också har en högre ålder och ökad komplikationsrisk behöver de graviditeterna följas noga i vården, säger Gunilla Sydsjö.

Medicinska möjligheter gör att många i dag kan få barn i högre åldrar. Provrörsbefruktning (IVF) är den vanligaste tekniken. I Sverige är åldersgränsen 40 år på de offentligt finansierade klinikerna. Men svenska kvinnor söker sig allt oftare utomlands för både IVF och ägg- och embryodonation.

– Vi behöver mer kunskap om vad det innebär för barnen och vad det finns för riskfaktorer att föda i dessa åldrar, säger Gunilla Sydsjö.

Reproduktionsmedicinskt centrum har inlett en nationell studie kring ensamstående kvinnor som blir gravida på det här sättet.

– Insamlingen av material till den studien pågår just nu. Så vi har ännu inga resultat. Det är en blandad grupp kvinnor, säger Sydsjö.

Både barnen och kvinnorna i studierna kommer att följas med att hjälpa registerdata under fem år.

– De extremt små barnen växer till sig men får ofta en stor risk för hälsoproblem. Vi vill följa den gruppen barn och mödrar och se vilka fysiska och psykiska hälsoproblem de eventuellt har, säger Gunilla Sydsjö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa