Runt 170 personer i Kallinge och Ronneby har dragit det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) inför rätta eftersom dricksvattnet i flera år har varit förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS.

Innan svensk domstol kan ta ställning till om Miljöteknik har ett skadeståndsansvar eller inte ska det fastslås vilken lag som ska tillämpas och Blekinge tingsrätt vill nu att Högsta domstolen (HD) tar ställning i frågan.

"Oklart rättsläge"

Vad vi har kunnat se finns det inget tydligt svar på om produktansvarslagen är tillämplig eller inte. Det är ett oklart rättsläge, säger lagman Dan Sjåstad till TT om beslutet att skicka frågan vidare till HD.

PFAS-föreningen, som driver processen mot kommunen, tror att chansen är god att HD beviljar prövningstillstånd.

Och vi är helt övertygade om att vatten är en produkt, säger Herman Afzelius, föreningens ordförande.

Miljöteknik anser att lagen om allmänna vattentjänster ska användas och att frågan om skadeståndsansvar ska prövas i mark- och miljödomstolen. Om frågan i slutändan inte prövas inom produktansvarslagen kommer antagligen PFAS-föreningen lägga ner rättsprocessen – risken att förlora blir då för stor.

Blir det så kan åtminstone jag titta i mina barns ögon med gott samvete och säga att jag kämpade i alla fall, säger Afzelius.

Liknande fall har inte prövats i svensk domstol tidigare och om HD fastslår att vatten är en produkt kan det beslutet få stora konsekvenser. Alldeles oavsett hur det går för PFAS-föreningen i rättsprocessen mot kommunen.

I så fall innebär det att alla som blir sjuka av att dricka kommunalt vatten mer eller mindre automatiskt har rätt att få fullt skadestånd från kommunen för sin personskada, såsom ersättning för inkomstförlust eller sveda och värk, säger Filip Bladini, docent med inriktning på bland annat skadestånds- och försäkringsrätt vid juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg.

Bär och svamp är produkter

Syftet med produktansvarslagen är att garantera någon form av ersättning för personskada som uppstår på grund av en produkt som någon säljer. Bladini framhåller att varan i sig inte behöver vara bearbetad för att den ska ses som en produkt.

Även saker som någon plockar i skogen eller något annat som inte har bearbetats kan vara en produkt i lagens mening. I förarbeten till lagen står det uttryckligen att till exempel bär och svampar är produkter om de säljs, säger Filip Bladini.