Giftigt vatten hissas upp till HD:s bord

Är vatten en produkt?

Frågan har nu hissats upp till Högsta domstolen (HD).

Våra advokater tror att HD kommer att pröva frågan, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen som stämt Ronneby kommun för förorenat dricksvatten.

27 juni 2017 06:07

Runt 170 personer i Kallinge och Ronneby har dragit det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) inför rätta eftersom dricksvattnet i flera år har varit förorenat med den numera förbjudna kemikalien PFAS.

Innan svensk domstol kan ta ställning till om Miljöteknik har ett skadeståndsansvar eller inte ska det fastslås vilken lag som ska tillämpas och Blekinge tingsrätt vill nu att Högsta domstolen (HD) tar ställning i frågan.

"Oklart rättsläge"

Vad vi har kunnat se finns det inget tydligt svar på om produktansvarslagen är tillämplig eller inte. Det är ett oklart rättsläge, säger lagman Dan Sjåstad till TT om beslutet att skicka frågan vidare till HD.

PFAS-föreningen, som driver processen mot kommunen, tror att chansen är god att HD beviljar prövningstillstånd.

Och vi är helt övertygade om att vatten är en produkt, säger Herman Afzelius, föreningens ordförande.

Miljöteknik anser att lagen om allmänna vattentjänster ska användas och att frågan om skadeståndsansvar ska prövas i mark- och miljödomstolen. Om frågan i slutändan inte prövas inom produktansvarslagen kommer antagligen PFAS-föreningen lägga ner rättsprocessen – risken att förlora blir då för stor.

Blir det så kan åtminstone jag titta i mina barns ögon med gott samvete och säga att jag kämpade i alla fall, säger Afzelius.

Liknande fall har inte prövats i svensk domstol tidigare och om HD fastslår att vatten är en produkt kan det beslutet få stora konsekvenser. Alldeles oavsett hur det går för PFAS-föreningen i rättsprocessen mot kommunen.

I så fall innebär det att alla som blir sjuka av att dricka kommunalt vatten mer eller mindre automatiskt har rätt att få fullt skadestånd från kommunen för sin personskada, såsom ersättning för inkomstförlust eller sveda och värk, säger Filip Bladini, docent med inriktning på bland annat skadestånds- och försäkringsrätt vid juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg.

Bär och svamp är produkter

Syftet med produktansvarslagen är att garantera någon form av ersättning för personskada som uppstår på grund av en produkt som någon säljer. Bladini framhåller att varan i sig inte behöver vara bearbetad för att den ska ses som en produkt.

Även saker som någon plockar i skogen eller något annat som inte har bearbetats kan vara en produkt i lagens mening. I förarbeten till lagen står det uttryckligen att till exempel bär och svampar är produkter om de säljs, säger Filip Bladini.
Bakgrund: Upptäcktes 2013

Hösten 2013: Länsstyrelsen i Blekinge genomför en utökad provtagning av miljögifter i grundvatten i länet.

November 2013: En första indikation på att det finns kraftigt förhöjda halter av perflourerade ämnen i grundvattnet i Kallinge.

16 december 2013: Brantafors vattenverk i Kallinge stängs. Det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik har funnit höga halter av PFAS, ett samlingsnamn för högfluorerade kemikalier, i dricksvattnet. Misstanken väcks att en närliggande brandövningsplats på F17 är utsläppskällan.

Januari 2014: Försvarsmakten inleder ett fördjupat utredningsarbete på F17 och senare konstateras höga halter i grundvattnet liksom läckage ut i Ronnebyån.

Mars 2014: Blodprover på en grupp elvaåringar visar på mycket hög halt av PFAS i blodet i jämförelse med svensk allmänbefolkning och en lokal kontrollgrupp som inte har druckit av det förorenade vattnet.

20 september 2016: PFAS-föreningen stämmer det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) vid Blekinge tingsrätt.

27 juni 2016: Tingsrätten beslutar att frågan om vilken lag som ska tillämpas ska hissas upp till Högsta domstolen, som får ta ställning till om prövningstillstånd ska beviljas eller inte.


Fakta: Flera studier bedrivs

Runt 3 700 personer i Kallinge och Ronneby har sedan december 2013 lämnat blodprov. Personer som druckit vattnet från Brantafors vattenverk visade sig ha rejält förhöjda värden av PFAS i blodet.

Forskarna följer en grupp på 115 personer i åldrarna 4 till 83 år. Sedan första mätningen i juni 2014 till den sjunde mätningen i september 2016 har halten av ämnena PFHxS, PFOS, och PFOA i blodet sjunkit med 33, 43 respektive 50 procent.

Vetenskapliga studier i USA har visat att drickvatten förorenat med PFOA ger förhöjd risk att drabbas av testikelcancer, njurcancer, sköldkörtelsjukdomar, tarmsjukdomen ulcerös kolit, förhöjt blodtryck och höga kolesterolvärden.

Forskare i Lund fokuserar i nuläget på dessa effekter och sjukdomar, men framhåller att det inte går att göra en direkt jämförelse med studierna i USA.

Källa: Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!