Stor brandfara i skog och mark

Just nu är det mycket torrt i skog och mark och det i kombination med det varma vädret gör att det är mycket stor risk för brand i skog och mark.

3 juli 2010 08:49

I hela norra Östergötland bedöms det vara mycket torrt eller till och med extremt torrt, enligt den prognoskarta för antändningsrisk som SMHI gjorde igår.

 

Markförhållandena beskrivs på kartan med sex olika markfuktighetsindex, där beteckningarna Mycket torrt och Extremt torrt förekommer i samband med långvarig torka, då det är mycket torrt även i djupare markskikt.

 

- Man ska inte elda eller grilla ute i naturen, inte ens om man har med sig en grill, säger Mats Gustafsson, på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Om man väljer att grilla på en iordninggjord grillplats är det viktigt att se till att släcka ordentligt med vatten och den som grillar hemma ska se till att alltid ha en hink med vatten i närheten ifall elden skulle sprida sig.

 

Eldstäder och skogsmaskiner är tillsammans med blixtnedslag de vanligaste orsakerna till att en skogsbrand startar, enligt Mats Gustafsson.

- Det kräver långvariga insatser och mycket resurser av oss, förklarar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Karin Tilleby