”Vi tittar på allt grus i maskineriet”

Mikael Palm, tillförordnad socialchef, anser att övergången till de nya schemana i stort sett fungerat bra. ”Det är ett antal enstaka fall som inte fungerat men dem har vi hanterat direkt”, säger han.

23 november 2018 06:00

Mikael Palm känner till incidenten första kvällen då ingen tog emot larmsamtalen från en brukare, och säger att ett larm aldrig får ligga obevakat. Men att personalen nu får vänta på att få med sig larmtelefoner från kollegorna är något som Mikael Palm inte varit medveten om.

– Om de får sitta och vänta in varandra är olyckligt ur planeringssynpunkt. Så ska vi inte ha det.

Kommer du att ta tag i det?

– Vi tittar på allt ”grus i maskineriet” oavsett om vi gjort schemaförändringar eller inte. Vi skriver avvikelser och åtgärdar dem. Vi uppmanar personalen att skriva avvikelser om man ser något som måste förbättras.

Vad gäller problemet med att brukare fått lägga sig senare än vanligt säger Mikael Palm att det inte ska behöva vara så.

– Man ska få lägga sig när man önskar. Är det så att någon hamnat i skarven mellan kvälls- och nattpersonalen så måste vi hantera det.

– Sen kan vi aldrig säga på minuten när man får gå och lägga sig eftersom det kan hända saker, men ingen ska behöva vara uppe till elva, halv tolv.

Han säger också att de just nu håller på med en genomgång av alla genomförandeplaner och besöksplaner för att uppdatera dem enligt brukarnas önskemål.

– Det handlar om nästan 200 personer som vi ska besöka men målsättningen är att vi ska vara klara före årsskiftet.

När det gäller kritiken mot att personalen ännu inte fått sina scheman för hur de ska jobba i jul menar Mikael Palm att det är upp till varje enhet att sätta sina egna spelregler för storhelgerna. Normalt sett ska man inte behöva jobba två julaftnar i rad.

– Jular och storhelger är alltid ett jobbigt läge i en verksamhet som pågår dygnet runt, året om. Vissa helger jobbar man och andra inte, så har det varit bakåt i tiden och kommer att vara framåt med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa