Vårdpersonalen flyr – letar nya jobb

Tre gånger så många valde att sluta inom vården i Söderköping i höstas jämfört med året innan. Kaos, en ohållbar arbetssituation och nya scheman ska vara några av orsakerna.

19 mars 2019 05:00

Nu reagerar Malin Östh (V) och vill att hemtjänstens situation diskuteras på kommunfullmäktige i veckan.

– Det är inte acceptabelt att vi inte får svar på vad som händer inom hemtjänsten. Nu har vi varit i någon slags limbo i över fyra månader, säger Malin Östh.

Kritiken mot hemtjänstens nya scheman har varit stark både från medarbetare och facket. Från kommunens sida ansåg man att det handlade om en större schemaförändring medan fackförbundet Kommunal ansåg att det var en omorganisation. Parterna kom inte överens och nu ska ärendet avgöras på central nivå.

Men politikerna har fortfarande inte sett någon utvärdering av schemaförändringen som infördes i november förra året. Malin Östh undrar hur kommunen gör för att det ska bli bra arbetsvillkor för både anställda och brukare.

– Vi har diskuterat detta många gånger men hela tiden skjuts utvärderingen upp. Vi politiker har inte ansvar för scheman, men vi har ansvar för de konsekvenser som blir. Hur detta påverkar medarbetarna, deras arbetsmiljö och brukarna som är beroende av dem, poängterar Malin Östh.

Oavsett om detta har varit en schemaförändring eller omorganisation så poängterar Östh i sin interpellation att det finns många frågor som måste få ett svar. Vilka konsekvenser har dessa nya scheman fått för brukare och personal? Finns det oönskade konsekvenser för arbetsmiljön i och med dessa?

– Min största rädsla är att det gått prestige i detta. Jag hoppas att det inte är så. Att kunna backa och göra om, ifall man ser att konsekvenserna inte blev som man trodde, är ett tecken på styrka och en flexibel organisation, säger Malin Östh.

Kommunens statistik visar att tre gånger så många personer sagt upp sig inom vården förra året jämfört med tidigare år. 2018 sa 15 personer upp sig under höstens fyra månader. 2017 sa fem personer upp sig under samma tidsperiod och 2016 sex personer.

Orsaken till att fyra av medarbetarna sökt sig bort är främst brist på information, kaos och en ohållbar arbetssituation. Lika många personer har fått nytt jobb, tre medarbetare har valt att gå i pension och två har fått en överenskommelse. En person pekar ut dessa nya scheman som direkt orsak till att hen väljer att sluta medan en person inte uppger någon orsak.

– Det är inte bra om många söker sig bort på grund av missnöje. Vi måste se vad de här förändringarna lett till, säger Malin Östh.

Boel Holgersson (C), ordförande i socialnämnden, ber i sitt svar på interpellationen att få återkomma. Det är nämligen två olika utvärderingar på gång, en som ska göras en en extern person och vara klar 30 september, och en som görs av socialchefen och ska redovisas den 2 april.

– Jag har inga bra svar i nuläget, att spekulera i det här ger ingenting tycker jag, säger Boel Holgersson.

Att tre gånger så många har sagt upp sig i höst jämfört med tidigare år, hur ser du på det?

– Jag har inte sett just den uppgiften. Men jag har sett hur många som har slutat i höst och att det är fyra eller fem som uppgett att de slutat på grund av förändringarna. Orsakerna är alltså lite blandat. Men att fyra, fem slutat på grund av schemaföränringarna är naturligtvis inte bra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabet Bergquist, Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa