– Vi kommer att prata om bygglov och bygganmälan, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och enskilda avlopp, säger kommunens plan- och bygglovschef Linda Gustafssson.

Premiären är nu på torsdag den 7 mars på Stinsen och nästa den 14 mars i S:t Anna skola, båda gångarna klockan 16–19.

– Det är många frågor som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen under året, och alla är av olika karaktär, säger Linda Gustafsson.

– En av de vanligaste frågorna när det kommer till bygglov är om det till exempel behövs bygglov eller anmälan för den planerade åtgärden. Vad får jag bygga på min befintliga fastighet, och vilket underlag krävs till min ansökan? Andra frågor kan handla om allt från vad som krävs för att få öppna en restaurang – till att få ett utlåtande om att ens gamla avlopp är fullt fungerande.

– Eftersom vi får in så mycket frågor, tycker vi att det är viktigt att finnas nära våra kommunmedlemmar för att kunna svara på deras funderingar. Det här är ett sätt att försöka synas och vara tillgängliga, något som vi tror och hoppas kommer att uppskattas, säger Linda Gustafsson vidare.

Just nu är det alltså två platser som ska besökas i den här första omgången. Men målsättningen från förvaltningen är att fortsätta och besöka minst två ställen varje år och då på skiftande platser.

– Vi vill synas i alla delar av kommunen. Nästa år kan det bli att vi åker till andra platser, vi får prova oss fram helt enkelt, men det här är något som vi vill fortsätta med, säger Linda Gustafsson.

Tidigare har förvaltningen mött allmänheten på bland annat den årliga Bodagen.

– Utöver detta har vi ett nära samarbete med näringslivssamordnare i kommunen, där vi bland annat ordnar informationsträffar med berörda verksamhetsutövare. Vid dessa tillfällen har vi fått positiv respons från näringslivet, och det är en av anledningarna till varför vi vill ta detta ytterligare ett steg, säger Linda Gustafsson.

Samhällsbyggnadsförvaltningens målbild är ”Tillsammans bidrar vi till en långsiktig samhällsutveckling där närhet till kund och kollegor är vår styrka”. För att uppfylla den är det viktigt att vi träffar våra kunder och att vi syns utanför kommunhuset.