Sveriges första havsplan

På tisdagen presenteras en havsplan för Östersjön samt en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering.

19 mars 2018 23:07

Just nu pågår samråd om Sveriges första statliga havsplaner. En av de tre planerna handlar om Östersjön. Många ska samsas om havet; sjöfart, fiske, turism, natur, vindkraft och försvar. Därför behövs planering. Målet är en hållbar användning av haven, nu och i framtiden, sägs det i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Vid ett möte i Linköping presenterar Havs- och Vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Boverket förslaget till havsplan.

– Det är första gången som Sverige har en havsplan under samråd vilket skiljer oss från omgivande länder som har kommit längre när det gäller havsplanering. Vi har mycket att lära av våra grannländer, säger Lina Gregersdotter, samordnare för arbetet med havsplanen på Länsstyrelsen Östergötland, i pressmeddelandet.

Kustkommuner från Skåne upp till Stockholm har inbjudits till det första mötet om förslaget till havsplan för Östersjön. I Östergötland är det Valdemarsviks kommun som har det största havsområdet inom sin kommungräns, men även Söderköping är en kustkommun.

– Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. Under arbetet med havsplanen har mycket kunskap om havet insamlats och värderats vilket har lett till en bättre överblick när det gäller många intressen i havet, säger Robert Dobak på länsstyrelsen Kalmar län som samordnar länsstyrelsernas arbete med havsplanen för Östersjön.

Havsplanerna blir vägledande för kommuner och myndigheter när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér