Söderköping På torsdag, den 21 december kommer Hjälmsborgs återvinningscentral vara stängd. Kommunen kommer då att göra en del förändringar som ska göra det mer säkert för kunden att lämna avfall. En vanlig hushållskund ska till exempel inte behöva vistas på samma yta som yrkestrafiken inne på anläggningen. Även belysningen förbättras för att underlätta för alla att slänga avfall rätt. Lägre containrar ska också göra det lättare att slänga avfall. Det här är dessutom ett sätt att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.