Socialnämnden gör stort underskott

Socialnämnden har gått 5,8 miljoner back mot budget under årets fyra första månader. Förvaltningens prognos är ändå att underskottet ska stanna på 8,8 miljoner vid årets slut.

31 maj 2019 20:16

Hemtjänsten fortsätter att dras med för höga kostnader och står för ett underskott på 1,6 miljoner kronor.

– Det är ändå 30 procent bättre än samma period förra året, sa Patrick Carlén, controller, på en dragning vid socialnämndens öppna möte.

En annan orsak till underskottet är de ökade kostnaderna är externa placeringar och familjehem. Där är det en avvikelse med minus 2,9 miljoner kronor mot budget.

– Men vi ska komma ihåg att vi har låga kostnader för det här jämfört med andra kommuner, av socioekonomiska skäl. Vi är bara inte vana att ha så stora kostnader för det här, sa Linda UIler, socialchef.

Utbetalningar av försörjningsstöd har också ökat markant under årets första månader. 700 000 kronor mer än budget har betalats ut.

– Fortsätter det så kommer vi att överskrida budget. Det är lite oroväckande, sa Patrick Carlén.

Orsaken till ökningen är till största delen kopplat till flyktingverksamheten. De kvotflyktingar som kommunen blivit tilldelade är ofta familjer i behov av hjälp. Det handlar också om nyanlända som kommit tidigare och som nu är i ett glapp mellan etableringsfas och arbete.

– Vi har flaggat för det här en längre tid, att det bör blir en sån effekt. Vi vet att de har två år på sig med schablonersättning men många kommer inte i arbete på två år, säger Carlén.

Precis som när det gäller externa placeringar har Söderköping haft en låg kostnad för försörjningsstöd jämfört med andra kommuner.

– Vi har tidigare tagit emot väldigt få flyktingar och på grund av den historiken så har vi nu fått större kvoter. Men fortfarande är det lite jämfört med många andra kommuner. När vi säger att det ökar så är det i relation till våra tidigare utgifter.

Att nämndens underskott ska kunna begränsas till 8,8 miljoner kronor vid årets slut var något som ifrågasattes av Liselotte Dalén (SD). Men de åtgärder som planeras inom förvaltningen menar man ska ge resultat.

– Vi ser positiva saker framöver så det ska gå vägen, sa Patrick Carlén.

Bland åtgärderna finns bland annat bättre utnyttjande av resurstiden inom hemtjänsten och se till att det är rätt bemanning i verksamheten. Förvaltningen är också restriktiv med tillsättning av tjänster och man planerar att minska ledningsorganisationen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa