– Det vi satt upp som mål att uppnå är bland annat ett starkt elevnära arbete, att vi ska ta itu med den psykiska ohälsa som många unga känner, stärka likvärdigheten och satsa på ämnesfortbildning. Jag tycker att förslaget gick stick i stäv med det, säger Annelie Sjöberg (SD).

Det de var överens med majoriteten om var att 1,2 miljoner ska sparas på ledning och förvaltning.

– Kostnaderna för det inom BUN är anmärkningsvärt höga, så det håller vi verkligen med om.

Artikelbild

| Mer rimligt att gymnasie- och vuxenskolan får spara, menar Annelie Sjöberg (SD).

I övrigt anser SD att både elevhälsan och kulturskolan ska få vara orörda. Projektet Vetenskaparna anser de ska finnas kvar men med en besparing på 400 000 kronor.

– Det är ett uppskattat projekt som blivit prisbelönt av Kungliga vetenskapsakademin.

De förslog också en besparing på 600 000 kronor på en central matte- och språkutvecklingstjänst.

Den stora skillnaden var deras förslag om en besparing på 1,2 miljoner på gymnasie- och vuxenskolan.

– När det är de som dras med stora underskott är det rimligt att de ser över sina organisationer och försöker skapa samordningsvinster.

– Det är neråt i åldrarna man ska skjuta resurserna för att undvika problem längre fram.

Men Roland Nilsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, menar att gymnasie- och vuxenutbildningarna redan fått tillräckliga sparkrav.

– De har redan fått ett sparbeting på två miljoner när budgeten lades. SD tyckte att man kunde gå tuffare fram mot vuxenutbildningarna men vi tycker att vi redan har gjort det.