Satsning på skärgården

Söderköping vill öka antalet besök till kommunen. Från och med nästa år satsas 250 000 kronor om året för att marknadsföra framför allt skärgården.

16 november 1915 14:06

– Pengarna ska utveckla vissa områden i skärgården så att näringslivet kan leva året runt. Det är en tydlig inriktning för att bidra till besöksnäringen och turismen, säger Yvonne Persson (M), kommunalråd.

Kommunstyrelsen har beslutat att lägga en kvarts miljon kronor om året på specifikt till detta ändamål. I början kommer de användas till att dra upp riktlinjer för hur man ska gå tillväga.

– Skärgården har en potential och är en tillgång som är outnyttjad. Vi vill utveckla befintliga orter, till exempel Tyrislöt, men samtidigt värna om att skärgården också ska vara orörd och inte exploateras, säger Yvonne Persson.

Tanken är att någon projektledare ska arbeta med de här frågorna på kommunen. Och syftet är egentligen ett enda.

– Vi vill få fler som arbetar ute i skärgården och fler ska kunna bo på landet. Då kan vi också ge den service som kommunen ska se till at invånarna ska ha, säger Yvonne Persson.

Satsningen innebär även planering av andra evenemang.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!