Så säger chefen efter svåra olyckan

En arbetsplatsolycka skedde på Hjelmsborgs återvinningscentral i april förra året men har anmälts till Arbetsmiljöverket först nu. En person fick fingrarna fastklämda i en container.

20 april 2019 11:00

– Det är svårt för mig att uttala mig i detalj, med hänsyn till den drabbade. Men det är olyckligt när sådana här skador sker, säger Therese Stark, VA- och renhållningschef.

Skadan verkade till en början lindrig men visade sig i efterhand vara allvarlig. Därav den sena anmälan.

– Jag följde de rutiner som finns vid en lindrig skada, men då hamnar anmälan bara hos Försäkringskassan. I samråd med facket så beslutade vi om att göra en ny anmälan som också går till Arbetsmiljöverket.

Har ni vidtagit åtgärder så att det inte ska kunna hända igen?

– Ja, vi har byggt om containrarna så att det här felet inte ska kunna uppstå, säger Theres Stark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa