Så motiverades det höjda arvodet

Beslutet om att höja arvodet för bland annat Ramunderstadens ordförande hade föregåtts av en översyn av hur mycket arbete och energi som läggs ner. Det säger Yvonne Persson (M), som var med när beslutet togs och snart tillträder den aktuella posten.

12 december 2018 06:00

Beslutet togs i fullmäktige den 17 december 2014 men beslutet var inte enhälligt. Peter Karlström (C) yrkade på återremiss och fick stöd av C, L och KD. Det var dock inget som kunde stoppa den dåvarande majoriteten, S och M. Yvonne Persson, kommunalråd, säger att det innan beslutet togs gjordes en noggrann översyn av vilken arbetsinsats som krävs för de olika uppdragen.

– Det gjordes intervjuer dels av arvodesberedningen och dels av personalchefen. Det underlaget tillsammans med de uppgifter som skulle läggas på respektive ordförande ledde fram till att samtliga ordföranden i nämnderna och ordföranden i Ramunderstaden fick samma arvode.

Hon menar att det heller inte framgår om ordförandena i de andra kommunala bostadsbolagen, där årsarvodet är lägre, har rätt till någon annan ersättning.

– Här i Söderköping ingår ju allt, även kostnader för resor och när man ingår i andra sammanhang som majoritetsberedning, allmän beredning och i andra sammanhang där ordföranden behöver finnas tillgänglig.

Men en nämndordförande har två möten i månaden och ordföranden i Ramunderstaden sex per år.

– Du, det där vill jag inte gå in på. Jag vill bara berätta hur vi resonerade då, 2014.

Men varför jämställs de här uppdragen?

– Det är för att det är samma typ av uppdrag. Det skiljer också i ansvar, eftersom Ramunderstaden är ett aktiebolag och där har varje ledamot ett personligt ansvar. Om vi ska gå in på detaljer.

Men är det rimligt att Ramunderstadens ordförande får betydligt mer än exempelvis Uppsalahems ordförande?

– Jag har ingen åsikt om det för jag vet inte vad som ingår i Uppsalahems uppdrag, och hur det skiljer sig från Söderköping. Jag kan inte uttala mig om det.

Anders Bevemyr (S), kommunalråd till årsskiftet, satt inte själv i fullmäktige när beslutet om arvodena togs. Han blir förvånad över att arvodet till Ramunderstadens ordförande ligger så pass mycket högre än andra kommunala bostadsbolag, men säger att det är svårt att jämföra då siffrorna är nya för honom.

– För att kunna ta ställning till om det är en rimlig nivå måste vi titta på vad som ingår i uppdraget, och jag vet inte vad som läggs i uppdraget i Norrköping, Linköping eller Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa