Planen: Skaffa en extra vattentäkt

Som många andra kommuner saknar Söderköping en reservvattentäkt. Nu utreds frågan om en sådan. "Det har aktualiserats i och med E22-bygget", säger Theres Stark, VA- och renhållningschef.

Söderköping är i sällskap med Norrköping och Finspång en av de kommuner som saknar reservvatten. Norrköping tittar på att göra något tillsammans med Finspång eller Linköping, eventuellt skulle även Söderköping kunna vara med på samma ledning. Men Söderköping tittar också på att skaffa eget reservvatten. Frågan har aktualiserats i och med förbifarten av nya E22.

– Enligt deras tycke (Trafikverkets, reds anm) finns inget större hot, men vi kan tycka att det är ett hot att det kan påverka vår grundvattentäkt. Skulle man gräva och påla och på något sätt påverka vårt vatten är det viktigt att vi har ett annat vatten att växla över till, säger Theres Stark.

Kommunen letar nu brett, antingen efter ett annat ytvatten att ta ifrån eller från grundvatten som inte har koppling till det grundvattenmagasin som används nu. Några provborrningar har inte gjorts, utan än så länge är man på "kartstadiet".

– SGU, Sveriges geologiska undersökning, har kartor över hur olika grundvattenmagasinen är utformade, så där kan man kan få mycket hjälp, säger Theres Stark.

I dag tas vattnet till Söderköpingsborna från en sjö i Fullerstad, som sedan leds ner i marken till ett grundvattenmagasin, innan det pumpas upp igen.

– Egentligen sker en rening med hjälp av naturens sätt att rena vattnet. Det är ett prisvärt alternativ, men i ett reservvattenläge kanske man får börja rena vattnet direkt. Det kostar mera för stunden, men då har man i alla fall ett reservvatten.

Planerna på en utredning började i höstas och den kommer att ta lång tid.

– Vi är osäkra, men efter det här året borde vi vara framme och veta vad vi vill.

Theres Stark påpekar också att det här kommer att kräva investeringar och kosta pengar. Det räcker inte med att kommunen kommer behöva skjuta till pengar, utan även VA-kostnaderna kommer att höjas. Branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar en höjning med fyra procent utöver index årligen.

– Det är en generell rekommendation till alla VA-huvudmän i landet, eftersom det kommer kostnader för att laga ledningar och förbättra vattensituationen. Väldigt mycket handlar om säkerhet, tanken om att någon typ av skadegörelse från någon som vill samhället ont kan ske, allt sådant kostar att säkra upp.

– Dessutom satsar vi mycket i Söderköping nu, bland annat bygger vi nytt reningsverk på Norra Finnö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa