Ordföranden får behålla sin ersättning

Politikerna i Söderköping beslutade under onsdagens fullmäktige att arvoden och ersättningar inte ska räknas upp i år. Därmed får ordföranden i Ramunderstaden ha kvar sitt arvode.

23 januari 2019 22:26

Det blev ingen lång debatt kring reglerna. Fullmäktigeledamöterna kom överens om att regelverket måste ses över och detta ska ske under våren. Samtidigt fryser man nivån på ersättningar och arvoden, så de ligger kvar på förra årets nivå. De föreslagna förändringarna för fasta arvoden för kommunalråd, oppositionsråd, presidieledamöter och gruppledare antogs.

Läs mer:Därför sänker de inte ordförandens lön

Lär mer:Kommunalrådet försvarar höga arvodet

– En sak som ska lyftas fram är att med detta får oppositionen samma resurser som tidigare, men lite omfördelade, medan majoriteten får ökade resurser på 20 procent, framhöll Nicklas Lindekrantz (Lpo).

Däremot får ledmöter, ersättare samt insynsplatser rätt till reseersättning och förlorad arbetsförtjänst inför sammanträden innan kommunstyrelsen och fullmäktige.

Förändringarna i ersättning:

Kommunalråd och KS-ordföranden får 80 procent, tidigare 100 procent.

Oppositionsråd får 65 procent, tidigare 70 procent.

Oppositionsresurs 10 procent att fördela, detta är nytt.

Kommunfullmäktiges ordförande 40 procent, tidigare 20 procent.

Gruppledararvode 5 procent, tidigare 7,5 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabet Bergquist

Ämnen du kan följa