Eftersom nämnden kämpar mot ett underskott var ett av sparförslagen att lägga ner Albogaexpressen, den gratisbuss i tätorten som framför allt utnyttjas av många äldre. Pensionärsorganisationerna PRO och SPF gjorde gemensam sak och uppvaktade ­ansvariga politiker för att den skulle bli kvar.

– Vi visste om att linjen är viktig, vi har arbetat för att den ska finnas kvar i flera år, säger Börje Natanaelsson.

Trots kostnaden på cirka 300 000 kronor om året valde alltså samhällsbyggnadsnämnden att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att jobba för en fortsättning.

– Vi anser att busslinjen är så viktigt socialt för de äldre och att färdtjänstresorna kommer att öka utan den.

Men än är det för tidigt att säga att linjen är räddad. Sen flera år tillbaka har kommunerna inget ansvar för kollektivtrafik utan det ligger på Region Östergötland som är kollektivtrafikmyndighet. De ger sen Östgötatrafiken i uppdrag att utföra tjänsten. För att busslinjen ska få fortsätta krävs att Östgötatrafiken går med på att Söderköpings kommun gör ett tillköp av tjänsten.

– Jag har pratat med vd:n på Östgötatrafiken och vi har en bra dialog. Linjen är populär och det finns en bred politisk förankring för att den ska finnas kvar. Problematiken är mer av juridisk karaktär kan man säga, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef.

Hur ser du på möjligheterna att Östgötatrafiken går med på ett tillköp?

–  De har inte sagt nej hittills i alla fall. Sen behöver vi se över linjesträckning och beläggning. Östgötatrafiken är väldigt noga med beläggningen eftersom tillköpen ska visa att de motsvarar de förväntningar som man slagit fast regionalt.

– I det här fallet så är det, vad jag vet, i princip fullsatt jämt på turerna som körs.

Marja Bergström, ordförande i PRO, är givetvis glad över beskedet från samhällbyggnadsnämnden.

– Att PRO och SPF gjorde en gemensam namninsamling och drog uppmärksamhet kring det här tror jag påverkade, det är bra att vi gjorde vår röst hörd.

– Albogaexpressen behövs så länge det inte finns någon annan busslinje och att behålla den tror jag sparar pengar till kommunen.

Är du oroad över Östgötatrafikens beslut?

– Nej. Det här måste gå att fixa bara man vill.