Länsstyrelsen upphäver bygglov

Både Högsta domstolen och länsstyrelsen har gett kommunen backning för att de inte tagit in synpunkter från grannar innan nya bygglov beviljats. I det senaste fallet har länsstyrelsen upphävt bygglovet för en nybyggd villa i utkanten av Alboga.

20 januari 2017 16:30

Villan det rör sig om är en av två nybyggda hus som grannarna ligger i fejd med kommunen om sen 2015. Även bygglovet för den andra villan är överklagat men är ännu inte avgjort.

Konkret handlar det om att husets placering och höjd inte stämmer överens med detaljplanen. Huset ligger med långsidan mot gatan, medan det i detaljplanen anges att det är kortsidan som ska ligga mot gatan. Huset har dessutom blivit högre än vad som är tillåtet. Högsta tillåtna höjd är 3,5 meter och högsta totalhöjd är 5,5 meter. Huset har blivit 10 respektive 27 centimeter för högt.

Kommunen måste nu göra om sin prövning av bygglovet. Enligt Karin Fridell, länsjurist på länsstyrelsen, är det möjligt att förändringarna skulle kunna gå igenom som en så kallad liten avvikelse. Men vad hon framför allt vänder sig emot är att grannarna inte getts möjlighet att yttra sig innan ett bygglovet tilldelades.

Hur allvarligt är det att kommunen inte följer detaljplanen?

– Plan- och bygglagen ger rätt stora möjligheter att meddela avvikelser från detaljplanen, så det är i sig inget felaktigt, men man måste ge grannarna möjlighet att yttra sig, säger Karin Fridell.

Enligt Johan Cöster, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen, har man på kontoret gjort en annan bedömning. Detaljplanen säger att byggnaden i huvudsak ska placeras enligt ritningen, vilket ger bygglovshandläggaren möjlighet att göra en annan tolkning än den som föreslås som huvudregel.

– Om man jobbar med avvikelser från detaljplanen då ska grannar höras, men i det här fallet har tjänstemannen inte betraktat det som en avvikelse och därför inte grannhört.

Han säger att de ger omkring 270 bygglov per år och att det totalt sett är väldigt få som överklagar.

– Nu tar vi om det och det är inget konstigt med det.

Vad gäller det andra huset, som avviker från detaljplanen på ungefär samma sätt, avslogs först grannarnas överklagan med motiveringen att den kommit in för sent. Men före jul fick grannarna rätt i Högsta domstolen. HD slår fast att deras hus är beläget så att de har rätt att yttra sig i ärendet och att bygglovsbeslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar anses inte vara tillräckligt.

– Totalt sett när det gäller plan- och bygglagen är det inte alltid lätt att säga vem som är sakägare, och i det här fallet har vi gjort en annan bedömning än HD, säger Johan Cöster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa