Kommunen vill banta dyra målsättningar

Majoriteten minskar antalet mål i förslaget till strategisk plan och ger nämnderna strama ramar i budgeten. ”Dilemmat med att sätta mål är att de är kostnadsdrivande”, säger Anders Eksmo (KD), som presenterade Alliansens budgetförlag.

12 juni 2019 22:00

Det var på kommunstyrelsens öppna möte i tisdags som förslaget till Strategisk plan 2020–2023 presenterades, och klubbades sen igenom vid en extratillsatt beslutspunkt. På fullmäktige den 26 juni ska de olika budgetförslagen debatteras och ett av dem antas.

– Fokus, det är ingen hemlighet, ligger på ekonomin. Det är en tuff process men det är den vägen vi har valt. Våra ramar är strama, sa Anders Eksmo.

En stor förändring har gjorts vad gäller målen, som har dragits ner från 34 i de politiska programmen till fem långsiktiga mål i den strategiska planen. Målen har sen kopplats till de 17 globala hållbarhetsmålen.

– Det kostar pengar att uppnå mål, och har vi brist på dem måste vi tänka till. Vad ska vi uppnå? fortsatte Eksmo.

Innebär det här att ni sänker ambitionerna?

– Nej.

– Men vi måste anpassa oss så att det blir rimligt och nåbart utfrån det vi har, säger han.

Målen är övergripande och ger därmed ett större ansvar till nämnderna att prioritera och följa upp verksamheten. Socialdemokraterna var skeptiska till om det är svaret på de ekonomiska problemen.

– Vi jobbar redan så i nämnderna, men det innebär inte att vi har har mer pengar, sa Kjell Eriksson (S).

Jämfört med den plan som Alliansen la i november i fjol för 2020 är det inga större skillnader i ramar till nämnderna. Däremot minskar de totala investeringsramarna till nästan hälften, för att sen öka från 2021 och framåt.

– Det beror på att vi inte hann med planeringsmässigt sett. De prognoser vi hade för att bygga skola och LSS-boende var inte rimliga, säger Ulric Nilsson (C), kommunalråd.

Kommunens maximala investeringsutgift under perioden är 792 miljoner kronor. En upplåning på 600 miljoner skulle innebära att kommunen har en självfinansieringsgrad på 28 procent, vilket är långt under kommunens mål.

– Under rådande omständigheter är det den bästa lösningen, säger Ulric Nilsson.

Socialdemokraterna har sen tidigare aviserat att de står fast vid förslaget om en skattehöjning för att klara att behålla kvaliteten i verksamheten. Det är något som Alliansen inte har några planer på.

– Vi har ingen skattehöjning i pipeline. Vi kommer jobba med de pengar vi har, säger Eksmo.

Fotnot: Med självfinansieringsgrad avses hur stor del av investeringarna som kan finansieras med årets resultat samt avskrivningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa