Den senaste loggan är inte äldre än från 2012 men förra hösten observerades ett problem och i februari beslutade politikerna att ett nytt varumärke och en grafisk profil skulle tas fram.

– Det fanns ett platsvarumärke som användes i turistdelen som var svår att förena med kommunloggan. Nu har vi förenat kommunens logotyp med besöks- och evenemangsnäringen, säger Henning Jonsson, kommunikatör.

Det fanns också ett blått hörn som dekor som inte fungerade bra i tryck och som nu har bytts ut mot ett böljande band i nederkant.

Artikelbild

| Nytt utseende. Kommunens bilar kommer så småning om att se ut så här. Hur snart är dock oklart.

– Vi har plockat bort det blåa hörnet och lagt in ett nytt element i blått och grönt. Det ska symbolisera Göta kanal, skärgården och landsbygden, säger Anneli Lindblom.

Kommunvapnet är fortfarande intakt men i stället för att det står Söderköpings kommun under ska det stå Söderköping.se. Tanken är att få fler att gå in på hemsidan som är kommunens kommunikationsnav.

Hur går det med ö:na i webbadressen?

– Det fungerar att skriva ö i adressen, säger Henning Jonsson.

Artikelbild

| Ny logga. Henning Jonsson, kommunikatör, har varit delaktig i jobbet med den nya loggan.

Arbetet som skett i samarbete med en kommunikationsbyrå har kostat cirka 40 000 kronor. Manualen är på 44 sidor och beskriver hur allt kommunmaterial ska se ut, från trycksaker, skyltar och annonser till arbetskläder och stripade bilar. Syftet är att vara enhetlig och konsekvent i kommunikationen.

– Införandet kommer att ske successivt allt eftersom vi gör mallar. Det är viktigt att det här sprids i verksamheterna nu så kunskapen om att det här stödet finns når ut, säger Henning Jonsson.

– Jag är jätteglad att få införa det här och vi har fått positiva reaktioner både från tjänstemän och politiker, säger Anneli Lindblom.