"Kommunen är skyldig att agera"

Miljöhänsyn och en samlad bebyggelse. Det är skälen till att länsstyrelsen beslutade om kommunalt avlopp i Finnkroken.

27 maj 2019 14:00

– I det här området är det klassisk skärgårdsmiljö med tunna jordlager, berg i dagen och små tomter, vilket gör det svårt att ha enskilt avlopp. Man får inte kontaminera grannens vattentäkt och man pratar om ett avstånd på i alla fall 50 meter, säger Camilla Fogenstad Sigefjord, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

– Det är också en övergödningsproblematik i skärgården och det sammantaget gör att vi anser att kommunen har ett ansvar att tillhandahålla avlopp till befolkningen.

Men enskilda avlopp är väl inte relevant eftersom de har en gemensam avläggning?

– De har både några enskilda avlopp och en gemensamhetsanläggning. Men vi ser att det är en sammanhängande bebyggelse, man pratar om fler än 15–20 bostäder i Lagen om allmänna vattentjänster. (I Finnkroken finns 35 fastigheter, reds. anm.) De har den här gemensamhetsanläggningen men vi bedömde att kommunen är skyldig att agera och hantera avloppssituationen.

Att kommunen tycker att andra områden har större behov av kommunalt avlopp är inget de kan ta hänsyn till vid beslutet.

– När vi fick det här ärendet måste vi ta det separat och utreda om kommunen enligt sjätte paragrafen är skyldig att tillhandahålla VA. Sen är vi medvetna om att de har andra områden som de kanske prioriterar högre. Men vi tar det ärende som vi fick initierat av samfälligheten och tar vårt tillsynsansvar.

Camilla Fogenstad Sigefjord konstaterar också att länsstyrelsen fått rätt när saken prövats i högre instanser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa